Hoërskool Marais Viljoen High

                                                                           

Hoërskool
Marais Viljoen

Afrikaans

Afrikaans Huistaal | Eerste Addisionele Taal

Toelatingsvereistes

Geen. Afrikaans is verpligtend as leer- en onderrigtaal van die skool en word as Huistaal en Eerste Addisionele Taal aangebied.

Sillabusinhoud

Die verskillende kulturele, tegniese en kritiese geletterdhede wat nodig is vir doeltreffende deelname aan die samelewing word gekonsolideer tot vier leeruitkomste wat tydens onderrig en assessering geïntegreer word nl. luister en praat, lees en kyk, skryf en aanbied en toepassing van taalkonvensies.

Beroepsmoontlikehede

Vertaler, tolk, diplomaat, joernalis, radio- en TV-kopieskrywer, onderwyser, reklamewese, kommunikasie, buitelandse inligtingsdiens, skakelbeampte.

Departementshoof

 • Mev. L. Steenkamp

Vakprestasies

 2015

 

 • Onderskeidings: 23

 

2014

 

 • Onderskeidings: 19

 

2013

 

 • Onderskeidings: 27
 • Afrikaans huistaal: Jané Joubert beste vakprestasie in D16Afrikaans Eerste Addisionele Taal: Bestevakprestasie in d16 asook leerder Kayleigh Maier

 

 

 

 

 

2012

 

 • Onderskeidings: 24
 • Eduan Oosthhuizen hoogste in distrik
 • Afrikaans huistaal: 100% Slaagsyfer 

 

2011

 

 • Onderskeidings: 28
 • Hoogste prestasie in distrik vir 9 Jaar

 

2010

 

 • Onderskeidings: 34

 

2009

 

 • Onderskeidings: 23

 

2008

 • Onderskeidings: 20
 
 
 • iconbrands advertising agency south of joburg