Hoërskool Marais Viljoen High School

Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code

Caring in action / Omgee in aksie

Caring in Action is ‘n klub wat in 2003 deur Hoërskool Marais Viljoen gestig is. Die klub beywer hulle om liefdadigheidswerk/funksies te doen en te reel. Ons doel is om 'n verskil in ons onmiddelike omgewing te maak.

Projekte wat reeds sedert 2003 onderneem is, sluit in:

 • Maria Klopper Kinderhuis Kersboom.
 • Paasfeesbesoek by Maria Klopper Kinderhuis.
 • Besoek UCPA (United Cerebral Palsy assosiasion of South Africa) met 'n finansiële bydrae.
 • Home of Hope, Maria Klopper Kinderhuis en Caritas Home is na ons skool genooi vir 'n Kersboom.
 • Paaseiers en kaartjies van hoop is in Alberton se hospitale uitgedeel.
 • Kinderhuise is na die kinderteater in Johannesburg genooi.
 • Behoeftige leerders in die gemeenskap is van tasse en skryfbehoeftes voorsien.
 • TLC Ministries is van kersgeskenke en 'n finansi♪7le bydrae voorsien.
 • Alberton Tuiste vir bejaardes is met Blessing Blankets, kersgeskenke en eetgoed besoek.
 • "Butterfly Change for Children" is met tweedehandse klere en skryfbehoeftes voorsien.
 • Stepping Stone Hospice is met finansiële bydraes en geskenkbewyse aan hul werknemers ondersteun.

Ons skool se behoeftige leerders word op die volgende terreine ondersteun:

 • Daaglikse toebroodjies gedurende pouses
 • Skryfbehoeftes en boeke
 • Kospakkies by huise waar daar kosnood is.
 • Kamp- en toerkostes
 • Skoolklere
 • Matriekafskeidkostes van grad 12 leerders

Ons sal enige skenkings en ondersteuning opreg waardeer!

Ons bankbesonderede is soos volg:
ABSA Bank, Alberton
Rekeningnommer: 210 510 990
Taknommer: 632 005
Verwysing: CIA

Enige navrae of voorstelle kan aan Elanza de Villiers gerig word by 011 907 9013 of per epos by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CIA 1
CIA 2
CIA 3
CIA 4
CIA 5
CIA 6

Projects undertaken since 2003 include:

 • Maria Klopper Children's Home Christmas Tree.
 • Easter Celebrations at Maria Klopper Children's Home.
 • Visit to UCPA (United cerebral Palsy Association of South Africa) with a financial sponsor.
 • Home of hope, Caritas Home and Maria Klopper Children's Home were invited to our school for a Christmas tree.
 • Easter eggs and cards of encouragement were handed out at Alberton Hospitals.
 • Children's Homes were invited to the theatre of Johannesburg.
 • Needy children in the community were provided with stationary and school bags.
 • TLC Ministries were sponsored with Christmas Gifts and a financial sponsor.
 • "Alberton Tuiste vir Bejaardes" were spoilt with blessing Blankets, Christmas Gifts and eats.
 • "Butterfly change for children" received second-hand clothing and stationary.
 • Stepping Stone Hospice received a financial sponsor and gift vouchers for their workers.

Our school's own needy learners are supported in the following ways:

 • Daily food parcels during break
 • Stationary packs and books
 • Food parcels delivered to houses
 • Costs for camps and tours are paid
 • School uniform
 • Support for the grade 12 learners for the Matric Dance

All donations are extremely welcome!

Our banking details are:
ABSA Bank, Alberton
Account Number: 210 510 990
Branch number: 632 005
Reference: CIA

For any suggestions or queries, contact Elanza de Villiers at 011 907 9013 or via email at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

"Caring in Action" is a club started in 2003 by Marais Viljoen. The primary purpose of the club is charity work/functions in our immediate vicinity.