Arts & Culture / Kuns en Kultuur

Kuns & Kultuur

Art & Culture

Departementshoof / Head of Department: Mev. Y. Dreyer
Personeel: N.Louw; S. Oliver; R. Pienaar; K.Kruger

Die Kreatiewe kuns-leerarea dek ‘n breë reeks inheemse Suid-Afrikaanse kuns- en kultuurpraktyke. Die kunste en kultuur is ‘n wesenlike deel van die lewe en omvat die geestelike-, materiële-, intellektuele- en emosionele aspekte van mense se aktiwiteite in ‘n gemeenskap.

Kultuur kom tot uitdrukking deur die kunste en deur lewenstyle, gedragspatrone, erfenis, kennis en oortuigings. ‘n Kultuur is nie staties nie – dit het ‘n geskiedenis en konteks en dit verander, veral wanneer dit met ander kulture in aanraking kom.

Approach

The approach towards culture encourages learners to:

 • move from being passive inheritors of culture to being active participants in it;
 • reflect creatively on art, performances and cultural events;
 • identify the connections between artworks and culture;
 • understand the geographical, economic, social, and gendered contexts in which Arts and Culture emerge;
 • identify the links between cultural practice, power, and cultural dominance;
 • analyse the effects of time on culture and the arts; and
 • understand how the arts express, extend, and challenge culture in unique ways.

The approach towards the arts in this Learning Area Statement moves from a broad experience involving several art forms within a diverse cultural context, towards the increasing depth of knowledge and skill by grades 8 and 9. There is recognition of both the integrity of discrete art forms and the value of integrated learning experiences. The Learning Area Statement strives towards creating a balance between developing generic knowledge about Creative Arts and developing specific knowledge and skills in each of the art forms.

Sillabusinhoud

Die Kreatiewe kuns-leerarea het dit ten doel om die volgende te bewerkstellig:

  • stel leerders bloot aan en bied ervarings in dans, drama, musiek, visuele kunste, kunshandwerk, ontwerp, media en kommunikasie, kunsbestuur, kunstegnologie en erfenis;
  • ontwikkel skeppende en innoverende individue as verantwoordelike landsburgers en volgens die waardes van demokrasie soos dit in die Grondwet van Suid-Afrika tot uiting kom;
  • bied aan alle leerders toegang tot opvoeding in kuns en kultuur as deel van die regstelling van historiese wanbalans;
  • ontwikkel ‘n bewustheid van nasionale kultuur, ter bevordeing van nasiebou;
  • vestig, ontwikkel en bevorder die kreatiwiteit van Suid-Afrikaners as ‘n ryk en produktiewe bron;

bied deur middel van kuns en kultuur aan leerders geleenthede om bruikbare vaardighede, kennis, houdings en waardes te ontwikkel, wat

 • hulle op die lewe voorberei;
 • ontwikkel ‘n begrip van die kunste as simboliese taal.