Select Page

Choir News / Koor nuus

The year 2019 brought you the revue “This is us”. 2020 promises more of us with the new MV choir aiming for the stars again. Een ding is seker: as MV begin sing, is ons ‘n wenspan.

Al word die koortradisie na elke twee jaar onderbreek deur ‘n revuejaar, word daar telkens met nuwe ywer weggespring om weer van nuuts ‘n spogkoor op die been te bring.

Over the last eight choir years, Marais Viljoen was the overall winners of the Alberton Eisteddfod Choir Section 7 out of 8 times. Voorwaar ‘n merkwaardige prestasie! So: if you want more of us, join us for a roller coaster experience in 2020…

Hoekom Marais Viljoen?

Leaders in Comprehensive Education

Hoërskool Marais Viljoen rus op drie pilare:
Akademie, Sport en Kultuur.

Al drie aktiwiteite is vir ons ewe belangrik en word ook so hanteer.

Daarom voel ons dat elke leerder, onafhanklik van sy/haar talente, by ons gelukkig sal wees. Ondersteuning van ons sport- en kultuurspanne, is vir ons net so belangrik soos prestasie.

Cornerstones

Academics

Sport

Culture

MV+ Community

School History