MV Plus Community / MV Plus Gemeenskap

Buitengewone aktiwiteite by Marais Viljoen.

#mvakademie

Caring in Action / Omgee in aksie

Caring in Action is ‘n klub wat in 2003 deur Hoërskool Marais Viljoen gestig is. Die klub beywer hulle om liefdadigheidswerk/funksies te doen en te reel. Ons doel is om ‘n verskil in ons onmiddelike omgewing te maak.

Projekte wat reeds sedert 2003 onderneem is, sluit in:

 • Maria Klopper Kinderhuis Kersboom.
 • Paasfeesbesoek by Maria Klopper Kinderhuis.
 • Besoek UCPA (United Cerebral Palsy Assosiasion of South Africa) met ‘n finansiële bydrae.
 • Home of Hope, Maria Klopper Kinderhuis en Caritas Home is na ons skool genooi vir ‘n Kersboom.
 • Paaseiers en kaartjies van hoop is in Alberton se hospitale uitgedeel.
 • Kinderhuise is na die kinderteater in Johannesburg genooi.
 • Behoeftige leerders in die gemeenskap is van tasse en skryfbehoeftes voorsien.
 • TLC Ministries is van kersgeskenke en ‘n finansiële bydrae voorsien.
 • Alberton Tuiste vir Bejaardes is met Blessing Blankets, kersgeskenke en eetgoed  bederf. 
 • “Butterfly Change for Children” is van tweedehandse klere en skryfbehoeftes voorsien.
 • Stepping Stone Hospice is met finansiële bydraes en geskenkbewyse aan hul werknemers ondersteun.

Ons skool se behoeftige leerders word op die volgende terreine ondersteun:

 • Daaglikse toebroodjies gedurende pouses
 • Skryfbehoeftes en boeke
 • Kospakkies by huise waar daar kosnood is.
 • Kamp- en toerkostes
 • Skoolklere
 • Matriekafskeidkostes van graad 12 leerders

Ons sal enige skenkings en ondersteuning opreg waardeer!

Ons bankbesonderede is soos volg:
ABSA Bank, Alberton
Rekeningnommer: 210 510 990
Taknommer: 632 005
Verwysing: CIA

Enige navrae of voorstelle kan aan Elanza de Villiers gerig word by 011 907 9013 of per epos by elanzav@maraisviljoen.co.za

Projects undertaken since 2003 include:

 • Maria Klopper Children’s Home Christmas Tree.
 • Easter Celebrations at Maria Klopper Children’s Home.
 • Visit to UCPA (United Cerebral Palsy Association of South Africa) with a financial sponsor.
 • Home of hope, Caritas Home and Maria Klopper Children’s Home were invited to our school for a Christmas tree.
 • Easter eggs and cards of encouragement were handed out at Alberton Hospitals.
 • Children’s Homes were invited to the theatre of Johannesburg.
 • Needy children in the community were provided with stationary and school bags.
 • TLC Ministries were sponsored with Christmas Gifts and a financial sponsor.
 • “Alberton Tuiste vir Bejaardes” were spoilt with blessing Blankets, Christmas Gifts and eats.
 • “Butterfly change for Children” received second-hand clothing and stationary.
 • Stepping Stone Hospice received a financial sponsor and gift vouchers for their workers.

Our school’s own needy learners are supported in the following ways:

 • Daily food parcels during break
 • Stationary packs and books
 • Food parcels delivered to houses
 • Costs for camps and tours are paid
 • School uniform
 • Support for the grade 12 learners for the Matric Dance

All donations are extremely welcome!

Our banking details are:
ABSA Bank, Alberton
Account Number: 210 510 990
Branch number: 632 005
Reference: CIA

For any suggestions or queries, contact Elanza de Villiers at 011 907 9013 or via email at elanzav@maraisviljoen.co.za

“Caring in Action” is a club started in 2003 by Marais Viljoen. The primary purpose of the club is charity work/functions in our immediate vicinity.