Engineering Graphics & design / Ingenieurs grafika & Ontwerp

Ingenieursgrafika & Ontwerp

Engineering Graphics & Design

Departementshoof / Head of Department: …

Die vak TEGNIESE TEKENE het in 2006 vir gr. 10 verander na INGENIEURSGRAFIKA EN ONTWERP. Die vak is nou baie meer dinamies, toekoms- en beroepsgerig en baie meer verrykend.

Toelatingsvereistes:

‘n Gesonde belangstelling in tekene en ontwerp met ‘n besliste tegniese belangstelling.

Approach:

Objects in industry and the environment are constructed, geometrically determined, represented in 3D and developed. The use of drawing tools and the drawing board is a requirement.

Sillabusinhoud:

Interpretasies, konstruksies, tekenvaardighede, projeksies, prentaansigte, masjien- en skaaltekene, perspektieftekene.
‘n Beperkte blootstelling aan ‘n CAD-tekenprogram indien rooster dit toelaat.

Activities:

Copying and manufacturing of models ensure that learners are exposed to practice by doing research and practical assignment. The focus is on identifying and solving of problems.

Beroepsmoontlikhede:

Alle ingenieursrigtings, argitektuur, ingenieursontwerper, tekenaar, opmeter, bourekenaar en nog vele meer. Uitstekende entrepreneursmoontlikhede.


Vakprestasies

2015

  • Onderskeidings: 2

2011

  • Onderskeidings: 2

2014

  • Onderskeidings: 3

2010

  • Onderskeidings: 3

2013

  • 100% Slaagsyfer

2009

  • Onderskeidings: 4

2012

  • Onderskeidings: 4

2008

  • Onderskeidings: 7

Hoekom Marais Viljoen?

Leaders in Comprehensive Education

Hoërskool Marais Viljoen rus op drie pilare:
Akademie, Sport en Kultuur.

Al drie aktiwiteite is vir ons ewe belangrik en word ook so hanteer.

Daarom voel ons dat elke leerder, onafhanklik van sy/haar talente, by ons gelukkig sal wees. Ondersteuning van ons sport- en kultuurspanne, is vir ons net so belangrik soos prestasie.

Cornerstones

Academics

Sport

Culture

MV+ Community

School History