Select Page

Engineering Graphics & design / Ingenieurs grafika & Ontwerp

Ingenieursgrafika & Ontwerp

Engineering Graphics & Design

Departementshoof/ Head of Department: N. van der Merwe
Personeel/ Staff:
WJ Hollander; J. du Preez; G. Cramer

INLEIDING

Die vak is dinamies, toekoms- en beroepsgerig en baie verrykend.

ENTRANCE REQUIREMENTS

Interest in graphics and design, and being technically-minded.

BENADERINGSWYSE

Voorwerpe uit die omgewing en nywerheid word gekonstrueer, meetkundig bepaal, driedimensioneel
voorgestel, ontwikkel, ens. Fisiese gebruik van tekengereedskap en –bord word vereis.

SYLLABUS

  • Interpretation, construction, drawing skills, projections, different views, machine and scale drawings, perspective drawings.
  • Limited exposure to a CAD programme

VAKAKTIWITEITE

Kopieer en vervaardig modelle, bring die praktyk na die klaskamer met behulp van navorsing en praktiese take. Die fokus van die vak is op probleemidentifisering en–oplossing.

CAREER POSSIBILITIES

All engineering fields, architecture, engineering design, draftsman, surveyor, quantity surveyor and many more. Excellent entrepreneurial opportunities.

Year / Jaar

Distinctions / Onderskeidings

Pass Rate / Slaagsyfer

Additional Info/

Addisioneel

2019

3

91%

Beste leerder in IGO in Ekurhuleni Suid Distrik

2018

1

99%

 

2017

2

97%

 

2016

2

96%

 

2015

2

95%

 

Hoekom Marais Viljoen?

Leaders in Comprehensive Education

Hoërskool Marais Viljoen rus op drie pilare:
Akademie, Sport en Kultuur.

Al drie aktiwiteite is vir ons ewe belangrik en word ook so hanteer.

Daarom voel ons dat elke leerder, onafhanklik van sy/haar talente, by ons gelukkig sal wees. Ondersteuning van ons sport- en kultuurspanne, is vir ons net so belangrik soos prestasie.

Cornerstones

Academics

Sport

Culture

MV+ Community

School History