Engineering Graphics & design / Ingenieurs grafika & Ontwerp

Ingenieursgrafika & Ontwerp

Engineering Graphics & Design

Departementshoof/ Head of Department: L C. van der Merwe
Personeel/ Staff: WJ Hollander; J. du Preez; G. Cramer

INLEIDING

Die vak is dinamies, toekoms- en beroepsgerig en baie verrykend.

ENTRANCE REQUIREMENTS

Interest in graphics and design, and being technically-minded.

BENADERINGSWYSE
Voorwerpe uit die omgewing en nywerheid word gekonstrueer, meetkundig bepaal, driedimensioneel voorgestel, ontwikkel, ens. Fisiese gebruik van tekengereedskap en –bord word vereis.

SYLLABUS
Interpretation, construction, drawing skills, projections, different views, machine and scale drawings, perspective drawings.
Limited exposure to a CAD programme

VAKAKTIWITEITE
Kopieer en vervaardig modelle, bring die praktyk na die klaskamer met behulp van navorsing en praktiese take. Die fokus van die vak is op probleemidentifisering en–oplossing.

CAREER POSSIBILITIES
All engineering fields, architecture, engineering design, draftsman, surveyor, quantity surveyor and many more. Excellent entrepreneurial opportunities.