Equestrian / Ruiterkuns

Proud of our equestrian team

Trots op ons ruiterspan

Hoof van Sportkode / Head of Sport code: Kyla Kruger

League

Liga

Ruiterkuns is ‘n nie-kontak, individuele sport, wat ‘n geleentheid bied vir leerders om hul vaardighede ten toon te stel en op verskillende vlakke en in verskillende geleenthede mee te ding. Daar is ‘n verskeidenheid geleenthede wat ruiters kan uitdaag en hulle in staat stel om hul sterk punte ten toon te stel.

At Marais Vilioen High School we annually have an equestrian team of approximately 10 riders who participate in the SANESA competition and then further qualify to compete nationally. Each of the riders shows incredible loyalty, responsibility, passion and love for the sport.

During the past few years, the equestrian team has demonstrated that we have no lack of talent as approximately five riders compete at national competitions each year. Our riders achieved fantastic results, which we are extremely proud of. Those hours spent in the saddle certainly paid off.

Ons ruiters is toegewyd aan die span en hulle sport. Hulle passie vir die sport en liefde vir die perde wys sonder twyfel in die prestasies wat hulle behaal.
Ons sien uit na die jaar se uitmuntende prestasies en vol ruiterkunskalender wat voorlê.

MARAIS VILJOEN RUITERKUNS