IT and Computer / Rekenaarwetenskap

IT – Inligtingtegnologie / RTT – Rekenaartoepassingstegnologie

IT – Information Technology / CAT – Computer Applications Technology

Departementshoof / Head of Department: Mev. Y. Dreyer
Staff/ Personeel:
Y. Dreyer (I.T), T. van Heerden (CAT); H. Kok (CAT)

IT – Inligtingtegnologie

IT – Information Technology

TOELATINGSVEREISTES

Die leerder wat hierdie vak kies moet 50% vir Wiskunde in graad nege behaal. Inligtingstegnologie word as vak aanbeveel waar die leerder beplan om ‘n rigting te volg wat te doen het met probleemoplossing.

APPROACH

The emphasis is on problem-solving by using existing programmes like Java and Delphi. This subject develops an awareness and understanding of the social, economic and other implications of using computers.

LEERUITKOMSTE

Die vak het ‘n praktiese en ‘n teoretiese komponent, wat vervat word in die volgende uitkomste wat
bereik moet word: ·

  • Hardeware en stelselprogrammatuur – leerder verstaan en gebruik rekenaargebaseerde tegnologie.
  • Elektroniese kommunikasie – leerder is in staat om verskillende rekenaartoepassings kreatief vir elektroniese kommunikasie aan te wend.
  • Social and ethical issues – the learner is able to critically analyse the impact of computer technologies on socio-economic, environmental, political and ethical issues.
  • Programming and software development – the learner is able to design, implement, test and deliver efficient and effective solutions to problem situations.

CAT – Computer Applications Technology

RTT – Rekenaartoepassingstegnologie

(Can be one of the choice subjects or an 8th subject) / (Kan as een van die keusevakke of as 8ste vak geneem word)

SYLLABUS

The focus is the effective use of information and communication technology for the end-user in a computer applications environment in different sectors of society.

BENADERINGSWYSE

Dit rus die leerder toe met kennis, vaardighede, waardes en benaderings tot die ontwerp, ontwikkeling en uitstuur van inligting in verskillende formate. RTT laat leerders toe om programme soos Word; Excel; Access en PowerPoint te gebruik en mee vertroud te raak. Dit maak dit ook vir
leerders moontlik om data te versamel, te analiseer en te korrigeer en dit dan weer te manipuleer en te verwerk om dit na verskillende sektore te versprei. [Ons gebruik die Microsoft-Office Professional pakket.]

LEARNING OUTCOMES

The theoretical component of this subject is 20% and the rest is practical application, for example:

  • Basic operational knowledge of information and communication technology.
  • Integrated end-user CAT skills and problem-solving skills – processing, presentation and sending of information.
  • Information management – application of skills by using end-user computer applications.

BEROEPSMOONTLIKHEDE

Alle instansies vereis rekenaarvaardighede. Dit is dus ‘n vak wat jou reeds toerus om basiese
kantoorwerk te doen deur verskillende pakkette te gebruik