IT and Computer / Rekenaarwetenskap

IT – Inligtingtegnologie / RTT – Rekenaartoepassingstegnologie

IT – Information Technology / CAT – Computer Applications Technology

Departementshoof / Head of Department: Mev. Y. Dreyer

IT – Inligtingtegnologie

IT – Information Technology

Toelatingsvereistes

Die leerder wat hierdie vak kies moet ‘n goeie punt in Wiskunde in graad 9 kry. Dit is ‘n goeie maatstaf om te bepaal of dit binne sy/haar belangstelling val. Inligtingstegnologie word as vak aanbeveel, waar die leerder beplan om ‘n rigting te volg wat met probleemoplossing te doen het.

Approach

The emphasis is on problem solving by using logical thinking, information management and communication. The focus is also on development of computer applications using current development tools (like Delphi). These subjects develop an awareness and understanding of the social, economical and other implications of using computers.

The 6 Main Topic Areas Of The Information Technology Curriculum:

 • Solution development;
 • Communication Technologies;
 • System Technologies;
 • Internet Technologies;
 • Data and Information Management;
 • Social Applications.

Subject Achievements / Vakprestasies

2015

 • Onderskeidings: 5
 • Slaagsyfer: 100%

2011

 • Onderskeidings: 3
 • Beste vakprestasie in D16 (Danie Labuschagne)

2014

 • Onderskeidings: 3
 • 100% Slaagsyfer

2010

 • Onderskeidings: 4
 • Beste gemiddeld in D16

2013

 • Onderskeidings: 4
 • Beste vakprestasie in D16 (Ruan Mentz)
 • 100% Slaagsyfer

2009

 • Onderskeidings: 4

2012

 • Onderskeidings: 2
 • Beste vakprestasie in D16 (Eduan Oosthuizen)

2008

 • Onderskeidings: 7
 • Beste gemiddeld in D16

CAT – Computer Applications Technology

RTT – Rekenaartoepassingstegnologie

Entrance Requirements

None.

Syllabys

The focus is the effective use of information and communication technology for the end-user in a computer applications environment in different sectors of society.

Benaderingswyse

CAT rus die leerder toe met kennis, vaardighede, waardes en benaderings vir die ontwerp, ontwikkeling en uitstuur van inligting in verskillende formate. RTT maak dit ook vir leerders moontlik om data te versamel, analiseer en korrigeer en dit dan weer te manipuleer en verwerk om dit na verskillende sektore te versprei. [Ons gebruik die Microsoft-Office Professional pakket.]

Leeruitkomste

Die Vak Het ‘N 20% Teoretiese Komponent En Die Res Is Praktiese Toepassings, Soos In Die Volgende Uitkomste Vervat:

 • Basiese kennis van Inligting- en Kommunikasietegnologie;
 • Geïntegreerde eindgebruiker rekenaartoepassingsvaardighede en kennis van probleemoplossing – die verwerking, aanbieding en uitstuur van inligting;
 • Inligtingsbestuur – toepas van vaardighede deur die gebruik van eind-gebruiker rekenaartoepassings.

Computer Applications Technology (CAT) Is A Subject In Which A Student Becomes Skilled At Using The Computer In A Day-To-Day Practical Environment, Using Four Applications:

 • Word
 • Excel
 • Access
 • Power Point
 • HTML
 • Theory: Grade 10 – 12
 • Hardware and software
 • Upgrading of computers
 • Networks
 • Internet
 • Information Management

Subject Achievements / Vakprestasies

2015

 • Onderskeidings: 13

2011

 • Onderskeidings: 3

2014

 • Onderskeidings: 14

2010

 • Onderskeidings: 8

2013

 • Onderskeidings: 8

2009

 • Onderskeidings:4

2012

 • Onderskeidings: 6

2008

 • Onderskeidings: 25

Hoekom Marais Viljoen?

Leaders in Comprehensive Education

Hoërskool Marais Viljoen rus op drie pilare:
Akademie, Sport en Kultuur.

Al drie aktiwiteite is vir ons ewe belangrik en word ook so hanteer.

Daarom voel ons dat elke leerder, onafhanklik van sy/haar talente, by ons gelukkig sal wees. Ondersteuning van ons sport- en kultuurspanne, is vir ons net so belangrik soos prestasie.

Cornerstones

Academics

Sport

Culture

MV+ Community

School History