Contact us / Kontak ons

Die hoof / Principal

Mev. H. Badenhorst

(Persoonlike assistent)

hilde@maraisviljoen.co.za

Admissions

Adjunkhoofde / Deputy principals

Finansies, Administrasie, Grond en Geboue Finance, Administration Grounds and Infrastructure

Mev. A. Shaw

(Hoof van Finansies, Administrasie, Grond en Geboue)

adris@maraisviljoen.co.za

Sportkantoor / Sport Office

Ryno Luus

(Sporthoof / Head of sport)

ryno@maraisviljoen.co.za

Skool se kontakbesonderhed / School contact details

Telefoon : 011 907 9013/4
Faks : 011 907 9028
Epos : info@maraisviljoen.co.za

14 + 10 =

Map to HS Marais Viljoen High School