Culture / Kultuur

Debat, Koor, Kunswedstryd, Redenaars, Revue, Orators, VCSV, Toneel.

#mvakademie

ATKV-Redenaars:

ATKV-Orators:

Con Spirito en Redenaarsuitslae wat gedurende die grendeltyd plaasgevind het.

Baie geluk aan die volgende leerders wat derugedring het na die LANDSFINAAL van die Conspirito Redenaarskompitisie wat 2 Desemeber 2020 sal plaasvind.

INDIVIDUEEL : Logan van der Merwe en Leche Steenberg.

SPANREDENAARS : Logan van der Merwe, Leche Steenberg, Carel van der Merwe en Nikita Hoffman.

Wat is Debat?

What is Debating?

Debat is ‘n aktiwiteit wat leerders in staat stel om belangrike vaardighede te bemeester en te ontwikkel. Hieronder is navorsing en die ontleding daarvan, seker die belangikste. Debatterders moet nie net goed voorbereid wees nie, maar ook op hul voeter kan dink. Reeds in die eerste kwartaal begin die debatteerders werskaf om aan die ATKV se Nasionale Debatkompetisie te kan deelneem. Die navorsing het in 2016 sentreer rondom die volgende interessante onderwerpe:

Juniors:

Die Suid Afrikaanse onderwysstelsel voldoen (of nie) aan die land se behoeftes (nie).

Seniors:

Die gebruik van Engels as onderrigtaal sal (of nie) verdraagsaamheid in Suid – Afrika bevorder (nie).Vyf spanne (3 senior en twee junior) het aan die eerste uitdunrondte deelgeneem wat by Dr. Malan in Meyerton aangebied is. Een junior- en een seniorspan het na die tweede rondte toe deurgedring wat by Afrikaans Hoër Seuns aangebied is.

Deelnemers in 2016

Participants in 2016

Juniors:
 • Johan Venter – dring deur na halfeindrondte
 • Mynardt Fouchè – dring deur na Halfeindrondte
 • Jeanelize van den Heever – dring deur na Halfeindrondte
 • Jessica van Zyl
 • Anuske Prinsloo
 • Michaela Risi
Seniors:
 • Isabel Venter – dring deur na Halfeindrondte
 • Eduan Bruwer – dring deur na Halfeindrondte
 • Stefan Oosthuizen
 • Werner Steenkamp
 • Justin Swart
 • Zanel Kruger

Baie dankie aan Me. Dorette Prinsloo en Me. Annemarie Potgieter vir hul harde werk met die leerders. Hierdie dames gaan uit hul pad om seker te maak die leerders het al die nodige hulp om voor te berei vir ‘n debat en maak debat by Marais Viljoen (en die harde werk wat daarmee saamgaan) absoluut die moeite werd! Julle word opreg waardeer.

Baie dankie ook aan die leerders vir hul toewyding en harde werk!

‘n Splinternuwe baadjie

Hoërskool Marais Viljoen se skoolkoor trek in 2017 ‘n splinternuwe baadjie aan!

Met me. Hardi van der Westhuizen as koorafrigter en Ansa Oosthuizen en Monique Roets as koororganiseerders, gaan Marais Viljoen spog met ‘n kleiner, meer vaartbelynde koor. Dié sêrgroep sal weerbring dat die koor ‘n meer moderner en meer beweeglike program kan inoefen – iets wat natuurlik reg is vir ons energie – blaaide leerders se kraal val.

Ons beoog om in 2017 weer aangewys te word as itemwenners by die Kunswedstryd soos in 2012, 2012 en 2014. In het ons 91% gekry enin 2014 97%! Die skool neem deel by verskeie feeste, tree graag by kerke op en open die skoolse toekenningsaande.

Hierdie jaar doen ons dinge anders. Ons glo dat ons net soveel speel om hard te werk.

Sang is een van die kernkwaliteite van die mensdom. Ek wil hierdie kwaliteit verbeter, ons kruis familie groei in kundigheid en met ons musiek, ons bedien ander uit die hart.

Oefentye is Maandagaande van 18:00 tot 21:00

Brand new jacket

High school Marais Viljoen’s school choir will feature a brand new jacket in 2017!

With me Hardi van der Westhuizen as choir coach and Ansa Oosthuizen and Monique Roets as choir organizers, Marais Viljoen boasts a smaller, more streamlined choir. This sear group will bring back the choir to practice a more modern and more mobile program – something that is, of course, right for our energy – the fall of the learner’s ball.

We intend to be recruited as item winners at the Art Contest in 2017 as in 2012, 2012 and 2014. In our 91% and 97% in 2014! The school participates in various festivals, please attend churches and open the school awards.

This year we are doing things differently. We believe in playing just as much as working hard.

Singing is one of the core qualities of humanity. I want to improve this quality, our cross family grows in expertise and with our music, we serve others from the heart.

Exercises are Monday Mondays from 18:00 to 21:00

Performing Arts / Uitvoerende kunste

2016 Prestasies

2016 Achievements

 • Beste senior vocal (DÈCOR INCORPORATED FLOATING TROPHY) : Ezrah Gray
 • Beste senior kunsprestasie (DÈCOR INCORPORATED WISSELTROFEE) : Ané Bobbert
 • Beste junior Kunswedstrydprestasie (GREYLING WISSELTROFEE) : Frohan Henning
 • Beste senior Kunswedstrydprestasie (Martie Greyling Wisseltrofee : Liezl Barkhuizen

2015 Prestasies

2015 Achievements

 • Marais Viljoen has a couple of section winners and many item winners every year at the Alberton Eistedfod. During 2014 the learners did exceptionally well, once again.
  Van Die Beste Prestasies Was:
  BESTE JUNIOR KUNSWEDSTRYDPRESTASIE
  • Miandri Bothma: Algehele wenner
  • Hoërskole Kunsafdeling
  BESTE SENIOR KUNSWEDSTRYDPRESTASIE
  • Liezl Barkhuizen: 2de plek algeheel Hoërskole Engels Gr 10-12+
  • : 2de plek algeheel Hoërskole Afrikaans Gr 10-12.
  BESTE SENIOR SANGPRESTASIE

  Clarisse van Graaan: 3de plek algeheel in afdeling Senior vokaal met backtracks

  BESTE JUNIOR KUNSPRESTASIE

  Miandri Bothma; Algehele wenner Hoërskole Kunsafdeling

  BESTE SENIOR KUNSPRESTASIE

  Johan Viljoen: 2de plek algeheel Hoërskole Kunsafdeling

Orators / Redenaars

There are currently two annual competitions available for the English Orators, the first one being is the “High School Public Speaking Festival”. It is organized by the Speech and Drama College (SA). They are very innovative when it comes to deciding on topics for the festival.

The festival is divided into a section for the juniors – Grades 7 to 9 – and a section for the seniors – Grades 10 to 12 and the topics for the two sections differ.

The competition is set up as follows:
 • Impromptu Speeches;
 • Prepared Speeches;
 • Prestige Team;
 • Individual Speakers.

Orators enter in teams of (preferably) four or three speakers and only two teams may be entered per grade. The Prestige Team may only consist of three experienced senior orators.

The festival takes place during the first term and it is always a challenge to get the teams sorted out by the deadline for the entries.

The second annual competition is the “Eastern Interschools Public Speaking League” hosted by the National Arts Association. The competition is age – oriented and gives learners the opportunity to develop their talents, to improve public speaking and to open the art of public performance to the learners. The top 5 learners from each grade may enter, and there are no prescribed themes of speech topics. The competition is during the third term.

Daar is tans twee jaarlikse kompetisies vir die Engelse Orators beskikbaar. Die eerste is die “High School Public Speaking Festival”. Dit word georganiseer deur die Spraak- en Dramakollege (SA). Hulle is baie innoverende wanneer dit kom by die besluit oor onderwerpe vir die fees.

Die fees word verdeel in ‘n afdeling vir die juniors – graad 7 tot 9 – en ‘n afdeling vir die seniors – grade 10 tot 12 en die onderwerpe vir die twee afdelings verskil.

Die kompetisie word soos volg opgestel:

 • Impromptu Toesprake;
 • Voorbereide Toesprake;
 • Prestige Team;
 • Individuele Sprekers.

Orators betree in spanne van (verkieslik) vier of drie sprekers en slegs twee spanne mag per graad ingeskryf word. Die Prestige-span mag slegs bestaan uit drie ervare senior oratorisse.

Die fees vind plaas gedurende die eerste kwartaal en dit is altyd ‘n uitdaging om die spanne uit te sorteer teen die sperdatum vir die inskrywings.

Die tweede jaarlikse kompetisie is die “Oos-Interskole-openbare sprekende leër” wat deur die Nasionale Kunstefees gehuisves word. Die kompetisie is ouderdomgeoriënteerd en bied aan leerders die geleentheid om hul talente te ontwikkel, om openbare spraak te verbeter en om die kuns van openbare opvoering aan die leerders oop te maak. Die top 5 leerders van elke graad mag inskryf, en daar is geen voorgeskrewe temas van spraakonderwerpe nie. Die kompetisie is gedurende die derde kwartaal.

Die Redenaars van Marais Viljoen gaan van krag tot krag. Gedurende die jaar is daar vier groot kompetisies waaraan ons deelneem.

Al drie span-kompetisies vind in die derde kwartaal plaas. Vyftien groepe het ingeskryf om aan hierdie kompetisies deel te neem.

Daar het vanjaar drie redenaars deurgedring na die halfeindrondte van die ATKV se individuele kompetisie.

Die Radikale Redenaarskompetisie vind plaas in die vierde kwartaal. Groepe en individuele redenaars neem aan hierdie kompetisie deel.

2016 Verslag

SPANNE:

Spanne:

 • Graad 8 (Suid-Gauteng Wenners) – Rehan le Maitre, Tienie Rossouw, Christiaan Bruwer en Wallie Very
 • Graad 9 (Suid Gauteng asook Radikale deelnemers (Mynardt Fouchè, Johan Venter, Leandri Nel en Jessica van Zyl
 • Graad 9 (Suid Gauteng deelnemers en deur na Radikale Redenaars Landsfinaal) – Anuske Prinsloo, Divan Botes, Xina Eksteen en Christine Ras
 • Junior Prestige Span (Deur na Radikale Redenaars Landsfinaal) – Karla Dippenaar, Nadine Lourens, Mariska Pieterse en Lucile de Villiers
 • Graad 10 (Suid Gauteng deelnemers en deur na Radikale Redenaars Landsfinaal) – Martin Reichel, Zeané Woest, Liam Keely en Ivonique Melville
 • Graad 8 (Suid Gauteng algeheel 2de) – Annelise Visser, Frohan Henning, Sunelle Pretorius en Wian Botha
 • Graad 10 (Suid-Gauteng Wenners) – Ivané Erasmus, Claudine van Heerden, Ruhan Friedricks en Liam Jones
 • Graad 10 (Suid Gauteng deelnemers) – Vincent van Zyl, Divan Oosthuyse, Alewyn Voster en Vivien Redelinghuys
 • Graad 10 (Suid Gauteng deelnemers) – Bianca de Klerk, Julize Schoeman, Sonika de Klerk en Chané Viljoen
 • Graad 10 (Suid Gauteng deelnemers) – Dylan Coetzee, Anneline Botha, Kimberley Uys en Chané Pieterse
 • Graad 11 (Suid Gauteng deelnemers) – Sunél Oliver, Werner Steenkamp, Johan Viljoen en Jared Hoffman
 • Graad 11 (Suid Gauteng deelnemers) -Zanel Kruger, Natasha van Rensburg, Juan Coetzer en Ashley van der Weshuizen
 • Graad 11 (Suid Gauteng deelnemers en deur na Radikale Redenaars Landsfinaal) – Isabel Venter, Eduan Bruwer, Michelle de Necker en Stefan Oosthuizen
 • Graad 11 (Suid Gauteng deelnemers en deur na Radikale Redenaars Landsfinaal) – Dirk Steinberg, Joke Klut, Simoné Fairman en Wikus Doubell
 • Graad 12 (Suid Gauteng Wenners) – Liette de Plessis, Monique Adams, Liezl Barkhuizen en Brendon Fourie
 • Senior Prestige Span (Suid Gauteng Wenners) – Gustav Prinsloo, Anton Rancati, Chalaine Prinsloo en Zeandri Routenbach
SENIORS INDIVIDUELE REDENAARS:

Seniors Individuele Redenaars:

 • Gustav Prinsloo – Nasionale wenner van Radikale Redenaars asook die ATKV Kompetisie
 • Eduan Bruwer – Deur na Semifinale Rondte
 • Lucile de Villiers – Deur na Semifinale Rondte
 • Isabel Venter – Deur na Semifinale Rondte
 • Stefan Ooosthuizen – Deur na Semifinale Rondte
 • Marius Smith – Deur na Semifinale Rondte
 • Kevin Mynardt – Deur na Semifinale Rondte
 • Ashley van der Westhuizen
 • Zanel Kruger
4. 2016 DEELNEMERS

4. 2016 Deelnemers

Juniors individuele Redenaars:

 • Tienie Rossouw – Deur na Semifinale Rondte
 • Wian Botha – Deur na Semifinale Rondte
 • Frohan Henning – Deur na Semifinale Rondte
 • Elize-Marie Beck – Deur na Landsfinaal van ATKV Kompetisie
 • Mynardt Fouchè – Deur na Semifinale Rondte
 • Anuske Prinsloo – Deur na Landsfinaal van ATKV Kompetisie
 • Analize Visser – Deur na Semifinale Rondte
 • Jeanelize van der Heever – Deur na Semifinale Rondte
 • Reygardt Hatting
 • Johan Venter
3. RADIKALE REDENAARS

3. Radikale Redenaars

Ses spanne het deurgedring na die landsfinaal. Die graad 8-span, W. Botha, A. Visser, S. Pretorius en F Henning het ‘n tweede plek behaal tydens die landsfinaal. Gustav Prinsloo is as Landswenner aangekondig van die individuele kompetisie van die Radikale Redenaars.
2. SUID GAUTENG SPANREDENAARS

2. Suid Gauteng Spanredenaars

Negentien spanne het aan hierdie kompetisie deelgeneem. Die volgende spanne het Suid Gauteng gewen:

 • Graad 8 – R. le Maitre, C Bruwer, W Very en T. Rossouw
 • Graad 10 – C. van heerden, R. Friedricks, L. Jones en I. Erasmus
 • Graad 12 – A. Adams, L. Barkhuizen, B Fourie en L. du Plessis
 • Senior Prestige Span – G. Prinsloo, A. Rancati, C. Prinsloo en Z Routenbach
 • Marais Viljoen het hierdie jaar die wenskool – toekenning met Kemptonpark gedeel.
1. ATKV INDIVIDUEEL

1. ATKV Individueel

Drie leerders het deurgedring na die Landsfinaal:

 • Gustav Prinsloo
 • Anuske Prinsloo
 • Elize- Marie Beck
 • Gustav Prinsloo is aangewys as die Landsfinaal – wenner.

Presteerders In 2015

Gedurende die jaar het ons aan vier kompetisies deelgeneem nl. ATKV-Kompetisie, Suid-Gauteng, Babbelfees en Radikale Redenaars. ‘n Rekordgetal redenaars (ses en sewentig) het aan die groepkompetisies deelgeneem. Twaalf redenaars het aan die individuele kompetisie deelgeneem. Hier kon leerders gekies het of hulle aan die afdeling vir onvoorbereide of voorbereide toesprake wil deelneem.

ATKV-KOMPETISIE:

ATKV-Kompetisie:

Twee redenaars nl. Gustav Prinsloo, Anuske Prinsloo neem aan die Landsfinaal deel. Dis werklik ‘n groot prestasie aangesien slegs twintig leerders per graad gekies word.
SUID-GAUTENG (GROEPE):

Suid-Gauteng (Groepe):

Negentien groepe neem deel waarvan drie spanne gewen het. Marais Viljoen word ook as algehele wenner van hierdie kompetisie aangewys.
BABBELFEES:

Babbelfees:

Drie spanne wen hierdie kompetisie wat Hoërskool Florida aangebied het.
RADIKALE REDENAARSFEES:

Radikale Redenaarsfees:

Vyf spanne het deurgedring na die Landsfinaal. Baie geluk aan Gustav Prinsloo wat ook aan die Landsfinaal van hierdie kompetisie deelgeneem het, so ook die graad 12-span wat die Landsfinaal vir groep gewen het.
BESTE SENIOR REDENAAR: GUSTAV PRINSLOO

Beste Senior redenaar: Gustav Prinsloo

 • ATKV – Redenaars sewende plek in Landsfinaal (voorbereide toespraak)
 • Nasionale wenner van Radikale Redenaars.
 • Sy span wen ook Suid-Gauteng Redenaars.
BESTE JUNIOR REDENAAR:

Beste Junior redenaar:

 • ATKV – Redenaars sesde plek in Landsfinaal (Onvoorbereide toespraak)
 • Haar span het Suid-Gauteng en Babbelfees gewen.

Presteerders In 2015

Die volgende spanne het deurgedring na die Landsfinaal van die Radikale Redenaars kompetisie:

 • Mianke de Bruyn, Karla Dippenaar, Nadine Lourens en Lucile de Villiers
 • Isabel Venter, Dirk Steinberg, Michelle de Necker en Sunel Oliver
 • Gustav Prinsloo, Chelaine Prinsloo, Zéandri Routenbach en Anton Rancati
 • Chrisna Wolmarans, Anje Breedt, Morné Alberts en Tarien Steinberg
 • Quinton Rancati, Jaques de Necker en Leigh-Jean Terblanche

Presteerders In 2014

BESTE SENIOR REDENAAR: LEIGH-JEAN TERBLANCHE
LEIGH-JEAN TERBLANCHE
BESTE JUNIOR REDENAAR: ISABEL VENTER

Beste Junior redenaar: Isabel Venter

 • Deur na Halfeindrondte ATKV
 • Radikale Redenaars Individueel – 3de in Gauteng
 • Radikale Redenaars (Span) deur na Landsfinaal

Afrigters

 • Me S du Preez
 • Me D Wolmarans

Revue

Revue by Marais Viljoen, is ‘n aktiwiteit wat ongelooflik populêr is. Hierdie gesogte aktiwiteit bied aan alle leerlinge die geleentheid om hulle musikale talente te ontwikkel en op die verhoog ten toon te stel.

Alhoewel die revue baie ure se harde werk en deursettingsvermoë verg, is hierdie driejaarlikse instelling een van die aktiwiteite wat die leerders geweldig geniet.

Liedjiekeuse is gefinaliseer en klankopnames word reeds vroeg in Januarie gedoen.

Die revue word ook by Alberton se jaarlikse kunswedstryd ingeskryf en ons vertrou dat dit in 2016 alle verwagtinge sal oortref.

Leerders word aangemoedig om by die aktiwiteit betrokke te raak!

The learners will have a taste of the professional arts and music world during the revue as professionals will be providing the music and sound, designing the costumes and professional choreographers will be coaching the learners.

The 2016 revue promises to be a phenomenal production!

The singing group has already been selected from the many learners who came to the auditions. Professionals were also used to ensure that the auditions were fair.

“Bla Bla Cha Cha Cha”

Soos in die verlede het Marais Viljoen weer ‘n uitstekende revue op die planke gedring.

Liedjiekeuse en die keuse van die sanggroep is reeds in 2015 afgehandel, dus kon ons reeds in Februarie aan diewerk spring. Die professionele choreograwe het weekliks van Maandag tot Woensdag 3 ure per groep geoefen om die liedjies en danse vante lê.

Die sanggroep het Saterdae geoefen en teen die einde van Maart was al die klankopnames voltooi.

Die revue se sukses kan toegeskryf word aan die uitstekende liedjiekeuses, die proffesionele klankkwaliteit, dekor en beligting, die insette van die choreograwe, uitstekende kostuumkeuses en die toegewyde leerders wat passievol gesing en dans het.

Almal wat die vertonings bygewoon het, kon nie uitgepraat raak oor die ongelooflike manier waarop die revue aangebied is nie.

Revue by Marais Viljoen bly defnitie ‘n wenner.

Beyond 2000

Na Marais Viljoen se suksesvolle revue is ons genader om aan ‘n nasionale kompetisie naamlik Beyond 2000 deel te neem.

Dit was egter onder baie moeilike omstandighede aangesien die grad 10 leerders weens ‘n kamp nie kon deelneem nie en die graad 12 leerders reeds met record eksamen begin het en ook nie kon deelneem nie.

Ons moes dus vooraf liedjies kies, dit tot ‘n medley van 15 minute laat verwerk en leerders nuwe danse en bewegings leer. Al hierdie dinge moes binne 3 weke gebeur aangesien die kompetisie die 17de September was.

Na verskeie onttrekkings was daar landswys 7 skole wat deelgeneem het.

Marais Viljoen het met ‘n eerste prys weggestap met Midstram College in die tweede plek en Hoërskool Kemtonpark in die derde plek.

Baie geluk ons is voorwaar trots Marais Viljoen!

U Kind Mag Nie Hierdie Geleentheid Misloop Nie!!!

Die revue van 2013, waaraan 245 leerders deelgeneem het, was ‘n fenominale produksie en is deur die beoordelaar me. Wilna Barkhuizen as “die beste ooit!” beskryf.

Theatre / Teater

Marais Viljoen het onder leiding van mev. Vanessa Prinsloo, met ‘n toneelgroep begin en op Maandag 28 Julie 2015 aan die ATKV-tienertoneelkompetisie teen 23 ander skole deelgeneem.

Die leerders het hulle baie goed van hulle taak gekwyt en al was hulle nie onder die vier skole wat na die finaal deurgedring het nie. Die beoordelaars het egter positiewe en konstruktiewe repliek gelewer wat in die toekoms met vrug gebruik gaan word.

Die leerders was uiters entoesiasties omdat ons die toneel self geskryf het.

Die volgende toneelstuk word in 2017 geproduseer, aangesien ons in 2016 ‘n revue het.

Ons sal poog om meer leerders (veral Engelse leerders) betrokke te hê by hierdie aktiwiteit, aangesien dit hulle die geleentheid gee om hul waarnemende vaardighede en talente te ontwikkel.

Ons wil graag meer as een toneelstuk invoer. Leerders word almal aangemoedig om betrokke te raak by hierdie aktiwiteit.

Marais Viljoen was led by Mrs. Vanessa Prinsloo, with a stage group started and participated in the ATKV teenage competition at 23 other schools on Monday, 28 July 2015.

The learners were doing their job very well, and although they were not among the four schools that went through to the final. However, the judges made positive and constructive replies that will be used with fruit in the future.

The learners were extremely enthusiastic because we wrote the scene themselves.

The next play will be produced in 2017, as we have a revue in 2016.

We will try to involve more learners (especially English learners) in this activity as they give them the opportunity to develop their acting skills and talents.

We would like to input more than one play. Learners are encouraged to become involved in this activity.