Select Page

Life orientation / Lewensorientering

Lewensoriëntering

Life Orientation

Departementshoof / Head of Department: Mnr. F. Erasmus
 • Knowledge that is integrated within theory, skills and values.
 • Outcomes are defined on very broad terms and are practical.

Doel

 • Om leerders in staat te stel om hul konstitusionele regte en verantwoordelikhede te beoefen.
 • Ander se regte te respekteer.
 • Diversiteit en algemene welstand te waardeer.
 • ‘n Betekenisvolle rol in die gemeenskap en ekonomie te speel.
 • Identify the links between cultural practice, power and cultural dominance;
 • Analyse the effects of time on culture and the Arts; and
 • Understand how the Arts express, extend and challenge culture in unique ways.

The approach towards the Arts in this Learning Area Statement moves from a broad experience involving several art forms within diverse cultural context, towards increasing depth of knowledge and skill by grades 8 and 9. There is recognition of both the integrity of discrete art forms and the value of integrated learning experiences. The Learning Area Statement strives towards creating a balance between developing generic knowledge about Arts and Culture, and developing specific knowledge and skills in each of the art forms.

Learning Outcomes

 • Personal well-being : The learner is able to achieve and maintain personal well-being.
 • Citizenship : The learner is able to understand and appreciate values and rights of our constitution, leading him/her to become a responsible citizen and to promote social justice and life in a sustainable environment.
 • Recreation and physical well-being : The learner gets the opportunity to investigate recreational and physical activities in a responsible manner and to participate in such activities to enhance physical well-being.
 • Careers and career choices : The learner has self-knowledge and the ability to make informed decisions regarding further studies, career opportunities and career planning.

Toelatingsvereistes

 • Bywoning is verpligtend vir alle leerders van graad 8 – 12.
 • Leerders moet Gr 12 – LO slaag alvorens ‘n matrieksertifikaat verwerf kan word.
 • Leerders moet ‘n minimum van 60% vir LO behaal om universiteitstoelating te verwerf.

Career Possibilities

Psychologist, pastor, teacher, counsellor.


Vakprestasies

2015

 • Onderskeidings: 49
 • 100% Slaagsyfer

2011

 • Onderskeidings: 83
 • 100% Slaagsyfer

2014

 • Onderskeidings: 70
 • 100% Slaagsyfer

2010

 • Onderskeidings: 78
 • 100% Slaagsyfer

2013

 • Onderskeidings: 97
 • 100% Slaagsyfer

2009

 • Onderskeidings: 94
 • 100% Slaagsyfer

2012

 • Onderskeidings: 99
 • 100% Slaagsyfer

2008

 • Onderskeidings: 47
 • 100% Slaagsyfer

Hoekom Marais Viljoen?

Leaders in Comprehensive Education

Hoërskool Marais Viljoen rus op drie pilare:
Akademie, Sport en Kultuur.

Al drie aktiwiteite is vir ons ewe belangrik en word ook so hanteer.

Daarom voel ons dat elke leerder, onafhanklik van sy/haar talente, by ons gelukkig sal wees. Ondersteuning van ons sport- en kultuurspanne, is vir ons net so belangrik soos prestasie.

Cornerstones

Academics

Sport

Culture

MV+ Community

School History