Select Page

Mathematics / Wiskunde

Wiskunde En Wiskundige Geletterheid

Mathematics and Mathematical Literacy

Departementshoof / Head of Department: Mev. J. de Villiers
Personeel / Staff:
D. De Beer; A. Vos; L. Jacobs; S. Pretorius; S. Van der Lith; F. Erasmus; R. Kuhn; A. Last; M. Peens; A. Dickenson; B. Hall

Wiskunde En Wiskundige Geletterheid

Een van bogenoemde moet geneem word om vir die Nasionale Senior Sertifikaat (NSC) te kwalifiseer. ‘n Leerder sal toegelaat word om vanaf Wiskunde na Wiskundige Geletterdheid te verander, maar nie van Wiskundige Geletterdheid na Wiskunde nie. Wiskundige Geletterdheid word aanbeveel vir ‘n leerder wat nie Wiskunde vir studie- of beroepsdoeleindes benodig nie.

Approach

The central focus of maths education is problem-solving. Specific goals include: developing skills for logical reasoning, generalising: specialising, organising, making analogies, proving analogies, and improving the development of spatial relationships and measurement.

Learning Outcomes

Wiskunde/ Mathematics

  • Getalle en verwantskappe
  • Ruimte, vorm en meting
  • Data-hantering en waarskynlikheid
  • Funksies en algebra

The study of Mathematics allows the learners to develop thinking skills. These skills can be used in every area of life and a wide range of career opportunities is opened with Mathematics.

Beroepsmoontlikhede met Wiskunde:

Wiskunde is ‘n voorvereiste vir verdere studie in ingenieurswese, medies, tandheelkunde, veeartsenykunde, natuurwetenskappe, rekenaarstudie, statistiek, sekere landbouwetenskappe, boukunde, tegnika, aptekerswese, B.Sc asook B. Comm kursusse.

WISKUNDE/ MATHEMATICS

Year / Jaar

Distinctions / Onderskeidings

Pass Rate / Slaagsyfer

2019

3

91%

2018

1

99%

2017

4

99%

2016

5

98%

2015

5

97%

LEARNING OUTCOME

Mathematical Literacy

  • Numbers and operations in context
  • Functional relationships
  • Space, shape and measurement
  • Data handling

Mathematical Literacy concentrates on the use of mathematical knowledge & skills in everyday life.

Beroepsmoontlikhede met Wiskundige Geletterdheid:

Wiskundige Geletterdheid is ‘n volle Universiteits vrystellings vak.
Met Wiskundige geletterdheid kan beroepe in ‘n BA rigting bestudeer word, soos bv. regte, teologie, joernalistiek, sielkunde, onderwys, ontwerp en sportbestuur.

MATHEMATICAL LITERACY/ WISKUNDIGE GELETTERDHEID:

Year / Jaar

Distinctions / Onderskeidings

Pass Rate / Slaagsyfer

2019

14

100%

2018

9

100%

2017

5

100%

2016

7

98%

2015

17

99%

Hoekom Marais Viljoen?

Leaders in Comprehensive Education

Hoërskool Marais Viljoen rus op drie pilare:
Akademie, Sport en Kultuur.

Al drie aktiwiteite is vir ons ewe belangrik en word ook so hanteer.

Daarom voel ons dat elke leerder, onafhanklik van sy/haar talente, by ons gelukkig sal wees. Ondersteuning van ons sport- en kultuurspanne, is vir ons net so belangrik soos prestasie.

Cornerstones

Academics

Sport

Culture

MV+ Community

School History