Mathematics / Wiskunde

Wiskunde En Wiskundige Geletterheid

Mathematics and Mathematical Literacy

Departementshoof / Head of Department: Mev. J. de Villiers
Personeel Vir 2017: J. De Villiers (Hoof Van Department); D. De Beer, M. Roets; A. Last; A. van Dam; D. Jacobs; L. Jacobs; R Kühn; F Erasmus; N. Pieterse; S. Van Der Lith; W. Haman

Wiskunde En Wiskundige Geletterheid

Een van bogenoemde moet geneem en geslaag word om die Verdere Opleiding en Onderwys Sertifikaat te verkry. ‘n Leerder sal toegelaat word om vanaf Wiskunde na Wiskundige Geletterdheid te skuif, maar ‘n skuif van Wiskundige Geletterdheid na Wiskunde sal onmoontlik wees. Wiskundige Geletterdheid word aanbeveel vir ‘n leerder wat nie Wiskunde vir studie- of beroepsdoeleindes benodig nie.

Approach

The central focus of maths education is problem solving. Specific goals include: developing skills for logical reasoning, generalising; specialising; organising; making analogies; proving analogies, and to improve the development of spatial relationships and measurement.

Learning Outcomes

Mathematics

• Numbers and number relationships; • Functions and algebra; • Space, shape and measurement; • Data handling and probability. The study of Mathematics allows the learners to develop thinking skills. These skills can be used in every area of life and a wide range of career opportunities is opened with Mathematics.

Mathematical Literacy

• Numbers and operations in context; • Functional relationships; • Space, shape and measurement; • Data handling. Mathematical Literacy concentrates on the use of mathematical knowledge and skills in everyday life.

Beroepsmoontlikhede

Wiskunde is ‘n voorvereiste vir verdere studie in ingenieurswese, medies, tandheelkunde, veeartsenykunde, natuurwetenskappe, rekenaarstudie, statistiek, sekere landbouwetenskappe, boukunde, tegnika, aptekerswese, ens.

Studierigtings Met Wiskundige Geletterdheid:

Nie alle studierigtings vereis Wiskunde nie, soos byvoorbeeld:
• B in Arbeidsterapie; • BA; • BEd; • BTh. Wiskundige Geletterdheid is ‘n Universiteitsvrystellingsvak. Een van die voorvereistes om toelating tot ‘n Universiteitskurses te verkry, is dat ‘n leerder Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid moet slaag.

Winterskool

Winterskool gedurende die Junie/Julievakansie vir graad 12. Inskrywingskostes en verdere navrae: Graad 12-vakonderwyser.

Enige leerder kan hulpklasse op ‘n Maandagmiddag by die vakonderwyser bywoon. Leerders wat problem ervaar word aangemoedig om hierby in te skakel.
Any learner may attend extra classes on Monday afternoons with any subject teacher. Learners who are struggling are encouraged to attend these classes.


Vakprestasies

2015

 • Mathematics – Gr. 12:
  • Distinctions: 5
 • Mathematical literacy Gr 12:
  • Distinctions: 14

2011

 • Wiskunde:
  • Onderkeidings: 12
  • Christiaan Bezuidenhout – 97%
  • Beste in distrik
  • 3de Vraestel 5
  • Hermien Odendaal – 99%Wiskundige Geletterdheid:
  •Onderskeidings: 12
  •100% Slaagsyfer

2014

 • Mathematics – Gr12:
  • Distinctions: 6
  • Best performance in D16
  • Best teacher in D16Wiskunde – Gr9 ANA:
  • Beste vakprestasie in D16
  • Beste onderwyser in die distrik: Mev. J. de Villiers

  Wiskundige Geletterdheid:
  • Onderskeidings: 22

2010

 • Wiskunde:
  •Onderskeidings: 20
  •Beste in distrik
  •3de Vraestel: 3 onderskeidingsWiskundige Geletterdheid:
  • Onderskeidings: 35
  •100% Slaagsyfer

2013

 • Wiskunde:
  • Onderskeidings: 16
  • Beste vakprestasie in D16Wiskundige Geletterdheid:
  • Onderskeidings: 9

2009

 • Wiskunde:
  • Onderskeidings: 10Wiskundige Geletterdheid:
  • Onderskeidings: 20
  •100% Slaagsyfer
  •Beste in distrik

2012

 • Wiskunde:
  • Onderskeidings: 12
  • Vraestel 3: 100% Slaagsyfer, 1 Onderskeiding en Eduan Oosthuizen behaal die prys vir die beste in die distrik.
  • Beste skool in die distrik vir WiskundeWiskundige Geletterdheid:
  • Onderskeidings: 21

2008

 • Wiskunde:
  • Onderskeidings: 20Wiskundige Geletterdheid:
  • 100% Slaagsyfer
  • Beste in distrik

Hoekom Marais Viljoen?

Leaders in Comprehensive Education

Hoërskool Marais Viljoen rus op drie pilare:
Akademie, Sport en Kultuur.

Al drie aktiwiteite is vir ons ewe belangrik en word ook so hanteer.

Daarom voel ons dat elke leerder, onafhanklik van sy/haar talente, by ons gelukkig sal wees. Ondersteuning van ons sport- en kultuurspanne, is vir ons net so belangrik soos prestasie.

Cornerstones

Academics

Sport

Culture

MV+ Community

School History