Orators / Redenaars

There are currently two annual competitions available for the English Orators, the first one being is the “High School Public Speaking Festival”. It is organized by the Speech and Drama College (SA). They are very innovative when it comes to deciding on topics for the festival.

The festival is divided into a section for the juniors – Grades 7 to 9 – and a section for the seniors – Grades 10 to 12 and the topics for the two sections differ.

The competition is set up as follows:
 • Impromptu Speeches;
 • Prepared Speeches;
 • Prestige Team;
 • Individual Speakers.

Orators enter in teams of (preferably) four or three speakers and only two teams may be entered per grade. The Prestige Team may only consist of three experienced senior orators.

The festival takes place during the first term and it is always a challenge to get the teams sorted out by the deadline for the entries.

The second annual competition is the “Eastern Interschools Public Speaking League” hosted by the National Arts Association. The competition is age – oriented and gives learners the opportunity to develop their talents, to improve public speaking and to open the art of public performance to the learners. The top 5 learners from each grade may enter, and there are no prescribed themes of speech topics. The competition is during the third term.

Daar is tans twee jaarlikse kompetisies vir die Engelse Orators beskikbaar. Die eerste is die “High School Public Speaking Festival”. Dit word georganiseer deur die Spraak- en Dramakollege (SA). Hulle is baie innoverende wanneer dit kom by die besluit oor onderwerpe vir die fees.

Die fees word verdeel in ‘n afdeling vir die juniors – graad 7 tot 9 – en ‘n afdeling vir die seniors – grade 10 tot 12 en die onderwerpe vir die twee afdelings verskil.

Die kompetisie word soos volg opgestel:

 • Impromptu Toesprake;
 • Voorbereide Toesprake;
 • Prestige Team;
 • Individuele Sprekers.

Orators betree in spanne van (verkieslik) vier of drie sprekers en slegs twee spanne mag per graad ingeskryf word. Die Prestige-span mag slegs bestaan uit drie ervare senior oratorisse.

Die fees vind plaas gedurende die eerste kwartaal en dit is altyd ‘n uitdaging om die spanne uit te sorteer teen die sperdatum vir die inskrywings.

Die tweede jaarlikse kompetisie is die “Oos-Interskole-openbare sprekende leër” wat deur die Nasionale Kunstefees gehuisves word. Die kompetisie is ouderdomgeoriënteerd en bied aan leerders die geleentheid om hul talente te ontwikkel, om openbare spraak te verbeter en om die kuns van openbare opvoering aan die leerders oop te maak. Die top 5 leerders van elke graad mag inskryf, en daar is geen voorgeskrewe temas van spraakonderwerpe nie. Die kompetisie is gedurende die derde kwartaal.

Die Redenaars van Marais Viljoen gaan van krag tot krag. Gedurende die jaar is daar vier groot kompetisies waaraan ons deelneem.

Al drie span-kompetisies vind in die derde kwartaal plaas. Vyftien groepe het ingeskryf om aan hierdie kompetisies deel te neem.

Daar het vanjaar drie redenaars deurgedring na die halfeindrondte van die ATKV se individuele kompetisie.

Die Radikale Redenaarskompetisie vind plaas in die vierde kwartaal. Groepe en individuele redenaars neem aan hierdie kompetisie deel.

2016 Verslag

SPANNE:

Spanne:

 • Graad 8 (Suid-Gauteng Wenners) – Rehan le Maitre, Tienie Rossouw, Christiaan Bruwer en Wallie Very
 • Graad 9 (Suid Gauteng asook Radikale deelnemers (Mynardt Fouchè, Johan Venter, Leandri Nel en Jessica van Zyl
 • Graad 9 (Suid Gauteng deelnemers en deur na Radikale Redenaars Landsfinaal) – Anuske Prinsloo, Divan Botes, Xina Eksteen en Christine Ras
 • Junior Prestige Span (Deur na Radikale Redenaars Landsfinaal) – Karla Dippenaar, Nadine Lourens, Mariska Pieterse en Lucile de Villiers
 • Graad 10 (Suid Gauteng deelnemers en deur na Radikale Redenaars Landsfinaal) – Martin Reichel, Zeané Woest, Liam Keely en Ivonique Melville
 • Graad 8 (Suid Gauteng algeheel 2de) – Annelise Visser, Frohan Henning, Sunelle Pretorius en Wian Botha
 • Graad 10 (Suid-Gauteng Wenners) – Ivané Erasmus, Claudine van Heerden, Ruhan Friedricks en Liam Jones
 • Graad 10 (Suid Gauteng deelnemers) – Vincent van Zyl, Divan Oosthuyse, Alewyn Voster en Vivien Redelinghuys
 • Graad 10 (Suid Gauteng deelnemers) – Bianca de Klerk, Julize Schoeman, Sonika de Klerk en Chané Viljoen
 • Graad 10 (Suid Gauteng deelnemers) – Dylan Coetzee, Anneline Botha, Kimberley Uys en Chané Pieterse
 • Graad 11 (Suid Gauteng deelnemers) – Sunél Oliver, Werner Steenkamp, Johan Viljoen en Jared Hoffman
 • Graad 11 (Suid Gauteng deelnemers) -Zanel Kruger, Natasha van Rensburg, Juan Coetzer en Ashley van der Weshuizen
 • Graad 11 (Suid Gauteng deelnemers en deur na Radikale Redenaars Landsfinaal) – Isabel Venter, Eduan Bruwer, Michelle de Necker en Stefan Oosthuizen
 • Graad 11 (Suid Gauteng deelnemers en deur na Radikale Redenaars Landsfinaal) – Dirk Steinberg, Joke Klut, Simoné Fairman en Wikus Doubell
 • Graad 12 (Suid Gauteng Wenners) – Liette de Plessis, Monique Adams, Liezl Barkhuizen en Brendon Fourie
 • Senior Prestige Span (Suid Gauteng Wenners) – Gustav Prinsloo, Anton Rancati, Chalaine Prinsloo en Zeandri Routenbach
SENIORS INDIVIDUELE REDENAARS:

Seniors Individuele Redenaars:

 • Gustav Prinsloo – Nasionale wenner van Radikale Redenaars asook die ATKV Kompetisie
 • Eduan Bruwer – Deur na Semifinale Rondte
 • Lucile de Villiers – Deur na Semifinale Rondte
 • Isabel Venter – Deur na Semifinale Rondte
 • Stefan Ooosthuizen – Deur na Semifinale Rondte
 • Marius Smith – Deur na Semifinale Rondte
 • Kevin Mynardt – Deur na Semifinale Rondte
 • Ashley van der Westhuizen
 • Zanel Kruger
4. 2016 DEELNEMERS

4. 2016 Deelnemers

Juniors individuele Redenaars:

 • Tienie Rossouw – Deur na Semifinale Rondte
 • Wian Botha – Deur na Semifinale Rondte
 • Frohan Henning – Deur na Semifinale Rondte
 • Elize-Marie Beck – Deur na Landsfinaal van ATKV Kompetisie
 • Mynardt Fouchè – Deur na Semifinale Rondte
 • Anuske Prinsloo – Deur na Landsfinaal van ATKV Kompetisie
 • Analize Visser – Deur na Semifinale Rondte
 • Jeanelize van der Heever – Deur na Semifinale Rondte
 • Reygardt Hatting
 • Johan Venter
3. RADIKALE REDENAARS

3. Radikale Redenaars

Ses spanne het deurgedring na die landsfinaal. Die graad 8-span, W. Botha, A. Visser, S. Pretorius en F Henning het ‘n tweede plek behaal tydens die landsfinaal. Gustav Prinsloo is as Landswenner aangekondig van die individuele kompetisie van die Radikale Redenaars.
2. SUID GAUTENG SPANREDENAARS

2. Suid Gauteng Spanredenaars

Negentien spanne het aan hierdie kompetisie deelgeneem. Die volgende spanne het Suid Gauteng gewen:

 • Graad 8 – R. le Maitre, C Bruwer, W Very en T. Rossouw
 • Graad 10 – C. van heerden, R. Friedricks, L. Jones en I. Erasmus
 • Graad 12 – A. Adams, L. Barkhuizen, B Fourie en L. du Plessis
 • Senior Prestige Span – G. Prinsloo, A. Rancati, C. Prinsloo en Z Routenbach
 • Marais Viljoen het hierdie jaar die wenskool – toekenning met Kemptonpark gedeel.
1. ATKV INDIVIDUEEL

1. ATKV Individueel

Drie leerders het deurgedring na die Landsfinaal:

 • Gustav Prinsloo
 • Anuske Prinsloo
 • Elize- Marie Beck
 • Gustav Prinsloo is aangewys as die Landsfinaal – wenner.

Presteerders In 2015

Gedurende die jaar het ons aan vier kompetisies deelgeneem nl. ATKV-Kompetisie, Suid-Gauteng, Babbelfees en Radikale Redenaars. ‘n Rekordgetal redenaars (ses en sewentig) het aan die groepkompetisies deelgeneem. Twaalf redenaars het aan die individuele kompetisie deelgeneem. Hier kon leerders gekies het of hulle aan die afdeling vir onvoorbereide of voorbereide toesprake wil deelneem.

ATKV-KOMPETISIE:

ATKV-Kompetisie:

Twee redenaars nl. Gustav Prinsloo, Anuske Prinsloo neem aan die Landsfinaal deel. Dis werklik ‘n groot prestasie aangesien slegs twintig leerders per graad gekies word.
SUID-GAUTENG (GROEPE):

Suid-Gauteng (Groepe):

Negentien groepe neem deel waarvan drie spanne gewen het. Marais Viljoen word ook as algehele wenner van hierdie kompetisie aangewys.
BABBELFEES:

Babbelfees:

Drie spanne wen hierdie kompetisie wat Hoërskool Florida aangebied het.
RADIKALE REDENAARSFEES:

Radikale Redenaarsfees:

Vyf spanne het deurgedring na die Landsfinaal. Baie geluk aan Gustav Prinsloo wat ook aan die Landsfinaal van hierdie kompetisie deelgeneem het, so ook die graad 12-span wat die Landsfinaal vir groep gewen het.
BESTE SENIOR REDENAAR: GUSTAV PRINSLOO

Beste Senior redenaar: Gustav Prinsloo

 • ATKV – Redenaars sewende plek in Landsfinaal (voorbereide toespraak)
 • Nasionale wenner van Radikale Redenaars.
 • Sy span wen ook Suid-Gauteng Redenaars.
BESTE JUNIOR REDENAAR:

Beste Junior redenaar:

 • ATKV – Redenaars sesde plek in Landsfinaal (Onvoorbereide toespraak)
 • Haar span het Suid-Gauteng en Babbelfees gewen.

Presteerders In 2015

Die volgende spanne het deurgedring na die Landsfinaal van die Radikale Redenaars kompetisie:

 • Mianke de Bruyn, Karla Dippenaar, Nadine Lourens en Lucile de Villiers
 • Isabel Venter, Dirk Steinberg, Michelle de Necker en Sunel Oliver
 • Gustav Prinsloo, Chelaine Prinsloo, Zéandri Routenbach en Anton Rancati
 • Chrisna Wolmarans, Anje Breedt, Morné Alberts en Tarien Steinberg
 • Quinton Rancati, Jaques de Necker en Leigh-Jean Terblanche

Presteerders In 2014

BESTE SENIOR REDENAAR: LEIGH-JEAN TERBLANCHE

LEIGH-JEAN TERBLANCHE

BESTE JUNIOR REDENAAR: ISABEL VENTER

Beste Junior redenaar: Isabel Venter

 • Deur na Halfeindrondte ATKV
 • Radikale Redenaars Individueel – 3de in Gauteng
 • Radikale Redenaars (Span) deur na Landsfinaal

Afrigters

 • Me S du Preez
 • Me D Wolmarans

Hoekom Marais Viljoen?

Leaders in Comprehensive Education

Hoërskool Marais Viljoen rus op drie pilare:
Akademie, Sport en Kultuur.

Al drie aktiwiteite is vir ons ewe belangrik en word ook so hanteer.

Daarom voel ons dat elke leerder, onafhanklik van sy/haar talente, by ons gelukkig sal wees. Ondersteuning van ons sport- en kultuurspanne, is vir ons net so belangrik soos prestasie.

Cornerstones

Academics

Sport

Culture

MV+ Community

School History

SA wenners van Fast 5 toernooi. SA winners of Fast 5 tournament.