Select Page

Staff / Personeel

Senior Staff

Senior Personeel

Me M Heystek

Me M Heystek

Principal / Hoof

 
Mnr H Müller

Mnr H Müller

Deputy Principal / Adjunkhoof

 
Dr. J Krause

Dr. J Krause

Deputy Principal / Adjunkhoof

Me A Oosthuizen

Me A Oosthuizen

HOD: Physical, Life and Technical Sciences. Departementshoof: Fisiese, Lewens en Tegniese wetenskappe

 
Me. E. de Villiers

Me. E. de Villiers

HOD: Vocational Guidance. Departementshoof: Opvoedkundige leiding. Acting HOD: English. Waarnemende Departementshoof: Engels.

Me H Kotze

Me H Kotze

HOD Economic Science & Accountancy. Ekonomiese Wetenskappe, Rekeningkunde

Me J de Villiers

Me J de Villiers

HOD: Mathematics. Departementshoof: Wiskunde

 
Me Y Dreyer

Me Y Dreyer

HOD: Information Technology. Departementshoof: Inligtingstegnologie

 
Mnr F Erasmus

Mnr F Erasmus

HOD: Life Orientation. Social Sciences. Departementshoof: Lewensorientering. Sosiale wetenskappe

 
Mnr J du Preez

Mnr J du Preez

HOD: Technology subjects . Departementshoof: Tegniese vakke

 
Mnr N vd Merwe

Mnr N vd Merwe

HOD: Engeneering Graphics and design. Departementshoof: Ingenieursgrafikaen ontwerp

 
Mnr P Els

Mnr P Els

HOD: Tourism, Economics. Departementshoof: Toerisme, Ekonomie

Mnr R Luus

Mnr R Luus

Sport director. Sport direkteur

 
Me A Shaw

Me A Shaw

Head: Administration, Finance, Grounds & Infrastructure. Hoof: Administrasie, Finansies, Gronde en Infrastraktuur.

Vacant

HOD: English. Departementshoof: Engels

Vacant

HOD: Afrikaans. Departementshoof: Afrikaans

 

Administration Staff

Administrasie Personeel

Mev H Badenhorst

Mev H Badenhorst

Hoof se sekrataresse / Principal's secretary

 
Me C Dévies

Me C Dévies

 
Me I Mentz

Me I Mentz

 
Me K Matthysen

Me K Matthysen

 
Mnr J Matthysen

Mnr J Matthysen

 
Me M Swanepoel

Me M Swanepoel

 
Me S van Zyl

Me S van Zyl

 
Mnr J Steyn

Mnr J Steyn

Ms Y Dannhauser

Ms Y Dannhauser

Ms S Muller

Ms S Muller

Ms A Du Preez

Ms A Du Preez

Ms J Jordaan

Ms J Jordaan

Teachers

Onderwysers

Me A Last

Me A Last

 
Me A Oosthuyze

Me A Oosthuyze

 
Ms D Fourie

Ms D Fourie

Ms L Barkhuizen

Ms L Barkhuizen

Me C Feuth

Me C Feuth

 
Me E Claassen

Me E Claassen

 
Me C van Tonder

Me C van Tonder

 
Me H Kok

Me H Kok

 
Me E Rudolph

Me E Rudolph

 
Ms M van Tonder

Ms M van Tonder

Mr M Venter

Mr M Venter

Ms B Hall

Ms B Hall

Me I Laubscher

Me I Laubscher

 
Me R Aucamp

Me R Aucamp

Me L J v Rensburg

Me L J v Rensburg

 
Me S Pretorius

Me S Pretorius

 
Me L Pretorius

Me L Pretorius

 
Me M Underhay

Me M Underhay

 
Me M Visser

Me M Visser

 
Me R Kühn

Me R Kühn

 
Me S Gericke

Me S Gericke

 
Me T van Heerden

Me T van Heerden

 
Me S vd Lith

Me S vd Lith

 
Me S vd Merwe

Me S vd Merwe

 
Ms M Peens

Ms M Peens

Mr J Potgieter

Mr J Potgieter

Me V Prinsloo

Me V Prinsloo

 
Me W van Niekerk

Me W van Niekerk

 
Mnr J Butler

Mnr J Butler

 
Mnr D de Beer

Mnr D de Beer

 
Ms T Potgieter

Ms T Potgieter

Mnr G Cramer

Mnr G Cramer

 
Mnr R Woest

Mnr R Woest

 
Mnr N Pieterse

Mnr N Pieterse

 
Mnr P Venter

Mnr P Venter

 
Mnr H Saaiman

Mnr H Saaiman

Mnr S Terblanchè

Mnr S Terblanchè

 
Mnr WJ Hollander

Mnr WJ Hollander

 
Mnr L Kotze

Mnr L Kotze

Mr F Roos

Mr F Roos

Ms M Schmidt

Ms M Schmidt

Ms V Lioundris

Ms V Lioundris

Ms R Pienaar

Ms R Pienaar

Mr P J van Vuuren

Mr P J van Vuuren

Mr M Saaiman

Mr M Saaiman

Teacher Assistant | Onderwyser Assistent

Mr M Rossouw

Mr M Rossouw

Ms A van Der Merwe

Ms A van Der Merwe

Mr J Venter

Mr J Venter

Ms C Fernandes

Ms C Fernandes

Ms E Schoombie

Ms E Schoombie

Mr D De Villiers

Mr D De Villiers

Ms C Berriman

Ms C Berriman

Ms A Dickinson

Ms A Dickinson

Mr A van Der Merwe

Mr A van Der Merwe

Ms M Last

Ms M Last

Teacher Assistant | Onderwyser Assistent

Ms S van Ryneveld

Ms S van Ryneveld

Teacher Assistant | Onderwyser Assistent

Ms S Botha

Ms S Botha

Ms A Croucamp

Ms A Croucamp

Sports Department

Sport Departement

Mnr A Nel

Mnr A Nel

Mr F Kotze

Mr F Kotze

Mr R Luus

Mr R Luus

Mev K Matthyssen

Mev K Matthyssen

Mr M Last

Mr M Last

Assistants

Assistente

Mnr G Thomas

Mnr G Thomas

Security / Sekuriteit

 
Mnr G Matabane

Mnr G Matabane

Driver / Drywer

 
Me H Mokgata

Me H Mokgata

Me M Makhuba

Me M Makhuba

 
Me M Seakamela

Me M Seakamela

 
Me M Molapo

Me M Molapo

Ms A Shelembe

Ms A Shelembe

Mev Maki Tsotetsi

Mev Maki Tsotetsi

 
Mnr David Matheba

Mnr David Matheba

 
Mnr F Maluleke

Mnr F Maluleke

 
Mnr H Motloung

Mnr H Motloung

 
Mnr J Malete

Mnr J Malete

 
Mnr J Meso

Mnr J Meso

 
Mnr J Mofokeng

Mnr J Mofokeng

 
Mnr L Mphalele

Mnr L Mphalele

 
Mnr Lucky Mokoena

Mnr Lucky Mokoena

 
Mnr P Moima

Mnr P Moima

 
Mnr P Tihobane

Mnr P Tihobane

 
Mnr Shorty Matthews

Mnr Shorty Matthews

 
Mr T Maxambele

Mr T Maxambele

Mr S Mudau

Mr S Mudau

Mr T Naki

Mr T Naki

Mr T Ndambani

Mr T Ndambani

Mr S Tungamirai

Mr S Tungamirai

Mr B Buthulezi

Mr B Buthulezi

Mr Dlabantu

Mr Dlabantu

Hoekom Marais Viljoen?

Leaders in Comprehensive Education

Hoërskool Marais Viljoen rus op drie pilare:
Akademie, Sport en Kultuur.

Al drie aktiwiteite is vir ons ewe belangrik en word ook so hanteer.

Daarom voel ons dat elke leerder, onafhanklik van sy/haar talente, by ons gelukkig sal wees. Ondersteuning van ons sport- en kultuurspanne, is vir ons net so belangrik soos prestasie.

Cornerstones

Academics

Sport

Culture

MV+ Community

School History