Staff / Personeel

Senior Staff

Senior Personeel

Me M Heystek

Me M Heystek

Principal / Hoof

 

Mnr H Müller

Mnr H Müller

Deputy Principal / Adjunkhoof

 

Dr. J Krause

Dr. J Krause

Deputy Principal / Adjunkhoof

Me A Oosthuizen

Me A Oosthuizen

HOD: Physical, Life and Technical Sciences. Departementshoof: Fisiese, Lewens en Tegniese wetenskappe

 

Me. E. de Villiers

Me. E. de Villiers

HOD: Vocational Guidance. Departementshoof: Opvoedkundige leiding

 

Me H Kotze

Me H Kotze

HOD Economic Science & Accountancy. Ekonomiese Wetenskappe, Rekeningkunde

Me J de Villiers

Me J de Villiers

HOD: Mathematics. Departementshoof: Wiskunde

 

Me L Steenkamp

Me L Steenkamp

HOD: Afrikaans. Departementshoof: Afrikaans

 

Me L Zwecker

Me L Zwecker

HOD: English. Departementshoof: Engels

 

Me Y Dreyer

Me Y Dreyer

HOD: Information Technology. Departementshoof: Inligtingstegnologie

 

Mnr F Erasmus

Mnr F Erasmus

HOD: Life Orientation. Social Sciences. Departementshoof: Lewensorientering. Sosiale wetenskappe

 

Mnr J du Preez

Mnr J du Preez

HOD: Technology subjects . Departementshoof: Tegniese vakke

 

Mnr N vd Merwe

Mnr N vd Merwe

HOD: Engeneering Graphics and design. Departementshoof: Ingenieursgrafikaen ontwerp

 

Mnr P Els

Mnr P Els

HOD: Tourism, Economics. Departementshoof: Toerisme, Ekonomie

Mnr R Luus

Mnr R Luus

Sport director. Sport direkteur

 

Me A Shaw

Me A Shaw

Head: Finance & Buildings. Hoof: Finansies & Geboue.

Administration Staff

Administrasie Personeel

Mev H Badenhorst

Mev H Badenhorst

Hoof se sekrataresse / Principal's secretary

 

Me C Dohne

Me C Dohne

 

Me I Mentz

Me I Mentz

 

Me K Matthysen

Me K Matthysen

 

Me M Breedt

Me M Breedt

 

Me M Nel

Me M Nel

 

Me M Swanepoel

Me M Swanepoel

 

Me N Moroney

Me N Moroney

 

Me S van Zyl

Me S van Zyl

 

Mnr J Steyn

Mnr J Steyn

Mnr J Matthysen

Mnr J Matthysen

 

Mnr L Oosthuizen

Mnr L Oosthuizen

Additional senior certificate / Bykomende senior sertifikaat

 

Ms S Muller

Ms S Muller

Ms A Du Preez

Ms A Du Preez

Teachers

Onderwysers

Me A Last

Me A Last

 

Me A Oosthuyze

Me A Oosthuyze

 

Me A Potgieter

Me A Potgieter

 

Ms D Fourie

Ms D Fourie

Me A Vos

Me A Vos

 

Me C Feuth

Me C Feuth

 

Me C Hattingh

Me C Hattingh

 

Me C van Tonder

Me C van Tonder

 

Me D Prinsloo

Me D Prinsloo

 

Me D Zwecker

Me D Zwecker

 

Me E Claassen

Me E Claassen

 

Me E Josling

Me E Josling

 

Me E Rudolph

Me E Rudolph

 

Me H J v Rensburg

Me H J v Rensburg

 

Me H Kok

Me H Kok

 

Ms B Hall

Ms B Hall

Me I Ehlers

Me I Ehlers

 

Me I Laubscher

Me I Laubscher

 

Me I Myburgh

Me I Myburgh

 

Me L J v Rensburg

Me L J v Rensburg

 

Me L Jacobs

Me L Jacobs

 

Me L Pretorius

Me L Pretorius

 

Me M Roets

Me M Roets

 

Me M Underhay

Me M Underhay

 

Me M Visser

Me M Visser

 

Me R Kühn

Me R Kühn

 

Me S Gericke

Me S Gericke

 

Me S Pretorius

Me S Pretorius

 

Me S vd Lith

Me S vd Lith

 

Me S vd Merwe

Me S vd Merwe

 

Ms M Peens

Ms M Peens

Me T van Heerden

Me T van Heerden

 

Me V Prinsloo

Me V Prinsloo

 

Me W van Niekerk

Me W van Niekerk

 

Mnr A Kapp

Mnr A Kapp

 

Mr J Potgieter

Mr J Potgieter

Mnr D de Beer

Mnr D de Beer

 

Ms T Potgieter

Ms T Potgieter

Mnr G Cramer

Mnr G Cramer

 

Mnr J Butler

Mnr J Butler

 

Mnr J van Niekerk

Mnr J van Niekerk

 

Mnr N Pieterse

Mnr N Pieterse

 

Mnr P Venter

Mnr P Venter

 

Mnr R Woest

Mnr R Woest

 

Mnr S Terblanchè

Mnr S Terblanchè

 

Mnr WJ Hollander

Mnr WJ Hollander

 

Mnr L Kotze

Mnr L Kotze

Mnr H Saaiman

Mnr H Saaiman

Mr F Roos

Mr F Roos

Ms M van Tonder

Ms M van Tonder

Mr M Venter

Mr M Venter

Ms B Viljoen

Ms B Viljoen

Sports Department

Sport Departement

Mnr A Nel

Mnr A Nel

Ms D Bisschoff

Ms D Bisschoff

Mr R Luus

Mr R Luus

Mev K Matthyssen

Mev K Matthyssen

Mev E Claassen

Mev E Claassen

Assistants

Assistente

Mnr G Thomas

Mnr G Thomas

Security / Sekuriteit

 

Mnr G Matabane

Mnr G Matabane

Driver / Drywer

 

Me H Mokgata

Me H Mokgata

Me M Makhuba

Me M Makhuba

 

Me M Seakamela

Me M Seakamela

 

Me M Molapo

Me M Molapo

Ms A Shelembe

Ms A Shelembe

Mev Maki Tsotetsi

Mev Maki Tsotetsi

 

Mnr David Matheba

Mnr David Matheba

 

Mnr F Maluleke

Mnr F Maluleke

 

Mnr H Motloung

Mnr H Motloung

 

Mnr J Malete

Mnr J Malete

 

Mnr J Meso

Mnr J Meso

 

Mnr J Mofokeng

Mnr J Mofokeng

 

Mnr L Mphalele

Mnr L Mphalele

 

Mnr Lucky Mokoena

Mnr Lucky Mokoena

 

Mnr P Moima

Mnr P Moima

 

Mnr P Tihobane

Mnr P Tihobane

 

Mnr Shorty Matthews

Mnr Shorty Matthews

 

Mr T Maxambele

Mr T Maxambele

Mr S Mudau

Mr S Mudau

Mr T Naki

Mr T Naki

Mr T Ndambani

Mr T Ndambani

Hoekom Marais Viljoen?

Leaders in Comprehensive Education

Hoërskool Marais Viljoen rus op drie pilare:
Akademie, Sport en Kultuur.

Al drie aktiwiteite is vir ons ewe belangrik en word ook so hanteer.

Daarom voel ons dat elke leerder, onafhanklik van sy/haar talente, by ons gelukkig sal wees. Ondersteuning van ons sport- en kultuurspanne, is vir ons net so belangrik soos prestasie.

Cornerstones

Academics

Sport

Culture

MV+ Community

School History

SA wenners van Fast 5 toernooi. SA winners of Fast 5 tournament.