Staff / Personeel

Senior Staff

Senior Personeel

Me M Heystek

Me M Heystek

Principal / Hoof

Mnr H Müller

Mnr H Müller

Deputy Principal / Adjunkhoof

Dr. Johlet Krause

Dr. Johlet Krause

Deputy Principal / Adjunkhoof

Me A Oosthuizen

Me A Oosthuizen

HOD: Physical, Life and Technical Sciences. Departementshoof: Fisiese, Lewens en Tegniese wetenskappe

Me. E. de Villiers

Me. E. de Villiers

HOD: Vocational Guidance. Departementshoof: Opvoedkundige leiding

Me H Kotze

Me H Kotze

Acting HOD Economic Science, accountancy. Waarnemend Ekonomiese wetenskappe, rekeningkunde

Me J de Villiers

Me J de Villiers

HOD: Mathematics. Departementshoof: Wiskunde

Me L Steenkamp

Me L Steenkamp

HOD: Afrikaans. Departementshoof: Afrikaans

Me L Zwecker

Me L Zwecker

HOD: English. Departementshoof: Engels

Me Y Dreyer

Me Y Dreyer

HOD: Information Technology. Departementshoof: Inligtingstegnologie

Mnr F Erasmus

Mnr F Erasmus

HOD: Life Orientation. Social Sciences. Departementshoof: Lewensorientering. Sosiale wetenskappe

Mnr J du Preez

Mnr J du Preez

HOD: Technology subjects . Departementshoof: Tegniese vakke

Mnr N vd Merwe

Mnr N vd Merwe

HOD: Engeneering Graphics and design. Departementshoof: Ingenieursgrafikaen ontwerp

Mnr P Els

Mnr P Els

HOD: Tourism, Geography, Economics. Departementshoof: Toerisme, Geografie, Ekonomie

Mnr R Luus

Mnr R Luus

Sport director. Sport direkteur

Me Adri Shaw

Me Adri Shaw

Head: Finance & Buildings. Hoof: Finansies & Geboue.

Administration Staff

Administrasie Personeel

Mev H Badenhorst

Mev H Badenhorst

Hoof se sekrataresse / Principal's secretary

Mnr L Oosthuizen

Mnr L Oosthuizen

Additional senior certificate / Bykomende senior sertifikaat

Me A Roos

Me A Roos

Me C Dohne

Me C Dohne

Me I Mentz

Me I Mentz

Me K Matthysen

Me K Matthysen

Me M Breedt

Me M Breedt

Me M Nel

Me M Nel

Me M Swanepoel

Me M Swanepoel

Me N Moroney

Me N Moroney

Me S van Zyl

Me S van Zyl

Mnr D J v Rensburg

Mnr D J v Rensburg

Mnr J Matthysen

Mnr J Matthysen

Mnr L Kotze

Mnr L Kotze

Teachers

Onderwysers

Me A Last

Me A Last

Me A Oosthuyze

Me A Oosthuyze

Me A Potgieter

Me A Potgieter

Me A van Rensburg

Me A van Rensburg

Me A Vos

Me A Vos

Me C Feuth

Me C Feuth

Me C Hattingh

Me C Hattingh

Me C van Tonder

Me C van Tonder

Me D Prinsloo

Me D Prinsloo

Me D Zwecker

Me D Zwecker

Me E Claassen

Me E Claassen

Me E Josling

Me E Josling

Me E Rudolph

Me E Rudolph

Me H J v Rensburg

Me H J v Rensburg

Me H Kok

Me H Kok

Me H Steinberg

Me H Steinberg

Me I Ehlers

Me I Ehlers

Me I Laubscher

Me I Laubscher

Me I Myburgh

Me I Myburgh

Me L J v Rensburg

Me L J v Rensburg

Me L Jacobs

Me L Jacobs

Me L Pretorius

Me L Pretorius

Me M Roets

Me M Roets

Me M Underhay

Me M Underhay

Me M Visser

Me M Visser

Me R Kühn

Me R Kühn

Me S Gericke

Me S Gericke

Me S Pretorius

Me S Pretorius

Me S vd Lith

Me S vd Lith

Me S vd Merwe

Me S vd Merwe

Me T Frith

Me T Frith

Me T van Heerden

Me T van Heerden

Me V Prinsloo

Me V Prinsloo

Me W van Niekerk

Me W van Niekerk

Mnr A Kapp

Mnr A Kapp

Mnr A van Dam

Mnr A van Dam

Mnr D de Beer

Mnr D de Beer

Mnr D Jacobs

Mnr D Jacobs

Mnr G Cramer

Mnr G Cramer

Mnr J Butler

Mnr J Butler

Mnr J van Niekerk

Mnr J van Niekerk

Mnr N Pieterse

Mnr N Pieterse

Mnr P Venter

Mnr P Venter

Mnr R Woest

Mnr R Woest

Mnr S Terblanchè

Mnr S Terblanchè

Mnr WJ Hollander

Mnr WJ Hollander

Sports Department

Sport Departement

Mnr A Nel

Mnr A Nel

Mnr H Saaiman

Mnr H Saaiman

Assistants

Assistente

Mnr G Thomas

Mnr G Thomas

Security / Sekuriteit

Mnr G Matabane

Mnr G Matabane

Driver / Drywer

Me E Tsotetsi

Me E Tsotetsi

Me Hellen Mokgata

Me Hellen Mokgata

Me M Makhuba

Me M Makhuba

Me M Seakamela

Me M Seakamela

Me Maria Mqkofane

Me Maria Mqkofane

Mev Anna Shelembe

Mev Anna Shelembe

Mev Maki Tsotetsi

Mev Maki Tsotetsi

Mnr David Matheba

Mnr David Matheba

Mnr F Maluleke

Mnr F Maluleke

Mnr George Matabane

Mnr George Matabane

Mnr H Motloung

Mnr H Motloung

Mnr Isaac Maela

Mnr Isaac Maela

Mnr J Malete

Mnr J Malete

Mnr J Meso

Mnr J Meso

Mnr J Mofokeng

Mnr J Mofokeng

Mnr K William

Mnr K William

Mnr L Mphalele

Mnr L Mphalele

Mnr Lucky Mokoena

Mnr Lucky Mokoena

Mnr P Chabalala

Mnr P Chabalala

Mnr P Moima

Mnr P Moima

Mnr P Tihobane

Mnr P Tihobane

Mnr Shorty Matthews

Mnr Shorty Matthews

Mnr Thembelani Maxambele

Mnr Thembelani Maxambele

Hoekom Marais Viljoen?

Leaders in Comprehensive Education

Hoërskool Marais Viljoen rus op drie pilare:
Akademie, Sport en Kultuur.

Al drie aktiwiteite is vir ons ewe belangrik en word ook so hanteer.

Daarom voel ons dat elke leerder, onafhanklik van sy/haar talente, by ons gelukkig sal wees. Ondersteuning van ons sport- en kultuurspanne, is vir ons net so belangrik soos prestasie.

Cornerstones

Academics

Sport

Culture

MV+ Community

School History

SA wenners van Fast 5 toernooi. SA winners of Fast 5 tournament.