Staff / Personeel

Senior Staff

Senior Personeel

Dr. J Krause

Dr. J Krause

Principal

Mnr H Müller

Mnr H Müller

Deputy Principal / Adjunkhoof

 
Me A Oosthuizen

Me A Oosthuizen

Departementshoof: Fisiese- en Lewenswetenskappe.

HOD: Physical Sciences and Life Sciences

Me. E. de Villiers

Me. E. de Villiers

Departementshoof: Opvoedkundige leiding.

HOD: Vocational Guidance.

Me H Kotze

Me H Kotze

Departementshoof: Besigheidstudies, EBW, Rekeningkunde en Ekonomie.

HOD: Business Studies, EMS, Accounting and Economics

Me J de Villiers

Me J de Villiers

Departementshoof: Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid.

HOD: Mathematics and Mathematical Literacy

Mnr F Erasmus

Mnr F Erasmus

Departementshoof: Lewensoriëntering, Sosiale Wetenskappe en Geografie

HOD: Life Orientation, Social Sciences and Geography

Mnr J du Preez

Mnr J du Preez

Departementshoof: Tegnologiese Vakke en Landbou

HOD: Technology Subjects and Agriculture

Mnr N vd Merwe

Mnr N vd Merwe

Departementshoof: Ingenieursgrafika en Ontwerp, RTT, en IT.

HOD: Engineering Graphics and Design, CAT and IT

Mnr P Els

Mnr P Els

Departementshoof: Geboue, Terrein en Onderhoud, Skoolveiligheid en Dissiplinêre Sake.

HOD: Buildings, Terrain and Maintenance, School Security and Disciplinary Cases

Mnr R Luus

Mnr R Luus

Sport director. Sport direkteur

 
Mnr R Woest

Mnr R Woest

Departementshoof: Toerisme, Relegiestudies en Lewensoriëntering

HOD: Tourism, Religion Studies and Life Orientation

Me V Prinsloo

Me V Prinsloo

Departementshoof: Afrikaans en Kultuur

HOD: Afrikaans and Culture

Mnr H Saaiman

Mnr H Saaiman

Departementshoof: Engels.

HOD: English

Administration Staff

Administrasie Personeel

Me I Mentz

Me I Mentz

 
Me C Dévies

Me C Dévies

 
Mev H Badenhorst

Mev H Badenhorst

Me K Matthysen

Me K Matthysen

 
Mnr J Matthysen

Mnr J Matthysen

 
Me M Swanepoel

Me M Swanepoel

 
Me S van Zyl

Me S van Zyl

 
Mnr J Steyn

Mnr J Steyn

Ms Y Deysel

Ms Y Deysel

Ms S Muller

Ms S Muller

Ms A Du Preez

Ms A Du Preez

Ms J Jordaan

Ms J Jordaan

Ms S Wiese

Ms S Wiese

Maatskaplike werker / Berader

Social Worker / Counselor

Teachers

Onderwysers

Me C Feuth

Me C Feuth

 
Me E Claassen

Me E Claassen

 
Me H Kok

Me H Kok

 
Me M Underhay

Me M Underhay

 
Me E Rudolph

Me E Rudolph

 
Ms M van Tonder

Ms M van Tonder

Me T van Heerden

Me T van Heerden

 
Me L J v Rensburg

Me L J v Rensburg

 
Me S Pretorius

Me S Pretorius

 
Me L Pretorius

Me L Pretorius

 
Me L Muller

Me L Muller

Me M Visser

Me M Visser

 
Me R Kühn

Me R Kühn

 
Me S Gericke

Me S Gericke

 
Mnr J Lessing

Mnr J Lessing

Me W van Niekerk

Me W van Niekerk

 
Me S vd Lith

Me S vd Lith

 
Mnr J Butler

Mnr J Butler

 
Ms M Peens

Ms M Peens

Yolandie Britz

Yolandie Britz

Mnr D de Beer

Mnr D de Beer

 
Ms T Potgieter

Ms T Potgieter

Mnr G Cramer

Mnr G Cramer

 
Ms A van der Walt

Ms A van der Walt

Mnr N Pieterse

Mnr N Pieterse

 
Mnr P Venter

Mnr P Venter

 
Mnr S Terblanchè

Mnr S Terblanchè

 
Ms C Fernandes

Ms C Fernandes

Mnr WJ Hollander

Mnr WJ Hollander

Ms S van Ryneveld

Ms S van Ryneveld

Teacher Assistant | Onderwyser Assistent

Ms M Schmidt

Ms M Schmidt

Mej K Kruger

Mej K Kruger

Teacher Assistant | Onderwyser Assistent

Ms E Schoombie

Ms E Schoombie

Mnr D De Villiers

Mnr D De Villiers

Ms C Berriman

Ms C Berriman

Me I Trollip

Me I Trollip

Me A Last

Me A Last

 
Me A Oosthuyze

Me A Oosthuyze

 
Ms L Barkhuizen

Ms L Barkhuizen

Mnr J Venter

Mnr J Venter

Ms V Lioundris

Ms V Lioundris

Ms R Pienaar

Ms R Pienaar

Mnr P J van Vuuren

Mnr P J van Vuuren

Me Z. Walleca

Me Z. Walleca

Me N vd Walt

Me N vd Walt

Mej S Olivier

Mej S Olivier

Me T Ramage

Me T Ramage

Me T. Du Toit

Me T. Du Toit

Me C. Sinden

Me C. Sinden

Me N. van der Merwe

Me N. van der Merwe

Me R. Venter

Me R. Venter

Me K. Dippenaar

Me K. Dippenaar

Me R. Smith

Me R. Smith

Sports Department

Sport Departement

Mnr R Luus

Mnr R Luus

Mev K Matthyssen

Mev K Matthyssen

Mnr M Last

Mnr M Last

Mnr M. Mc Master

Mnr M. Mc Master

Assistants

Assistente

Mnr G Thomas

Mnr G Thomas

Security / Sekuriteit

 
Me H Mokgata

Me H Mokgata

Me M Makhuba

Me M Makhuba

 
Mev Maki Tsotetsi

Mev Maki Tsotetsi

 
Me M Seakamela

Me M Seakamela

 
Me M Molapo

Me M Molapo

Ms A Shelembe

Ms A Shelembe

Mnr J Malete

Mnr J Malete

 
Mnr D Matheba

Mnr D Matheba

 
Mnr F Maluleke

Mnr F Maluleke

 
Mnr H Motloung

Mnr H Motloung

 
Mnr J Mokoena

Mnr J Mokoena

Mnr J Meso

Mnr J Meso

 
Mnr J Mofokeng

Mnr J Mofokeng

 
Mnr L Mphalele

Mnr L Mphalele

 
Mr T Maxambele

Mr T Maxambele

Mnr P Moima

Mnr P Moima

 
Mnr P Tihobane

Mnr P Tihobane

 
Mnr Shorty Matthews

Mnr Shorty Matthews

 
Mnr T Ndambani

Mnr T Ndambani

Mnr S Mudau

Mnr S Mudau

Mnr T Naki

Mnr T Naki

Mnr S Tungamirai

Mnr S Tungamirai

Mnr B Buthulezi

Mnr B Buthulezi

Mnr L Dlabantu

Mnr L Dlabantu

Mnr J Moyo

Mnr J Moyo

Mnr J Mphahlele

Mnr J Mphahlele

Mnr S Nkwenkwezi

Mnr S Nkwenkwezi

Mnr N Tiso

Mnr N Tiso

Mnr Johannes Mosebo

Mnr Johannes Mosebo

Me Luzeth Langa

Me Luzeth Langa

Mnr Mpho Mpeqa

Mnr Mpho Mpeqa

Students

Studente

Mnr J Wagner

Mnr J Wagner

Mnr N Young

Mnr N Young

Mnr R Roos

Mnr R Roos