Select Page

A message from our Principal/ ‘n Boodskap van ons Hoof

Belangrike informasie oor Covid-19 en leerders | Important information regarding Covid-19 and learners.

Covid-19 Brief Aan Ouers

Covid-19 Letter To Parents

Hoekom Marais Viljoen?

Leaders in Comprehensive Education

Hoërskool Marais Viljoen rus op drie pilare:
Akademie, Sport en Kultuur.

Al drie aktiwiteite is vir ons ewe belangrik en word ook so hanteer.

Daarom voel ons dat elke leerder, onafhanklik van sy/haar talente, by ons gelukkig sal wees. Ondersteuning van ons sport- en kultuurspanne, is vir ons net so belangrik soos prestasie.

Cornerstones

Academics

Sport

Culture

MV+ Community

School History