Sciences / Wetenskap

Fisiese-, Lewens- en Tegniese Wetenskappe

Physical, Life and Technical Sciences

Departementshoof/Head of Department: Me A. Oosthuizen
Staff/ Personeel:
J. Krause; S. Gericke; S. van der Merwe; P. Venter; W. van Niekerk; C. Feuth; M.Rossouw; D. de Villiers; P. Janse van Vuuren

PHYSICAL SCIENCES / FISIESE WETENSKAPPE

 

TOELATINGSVEREISTES

Natuurwetenskappe moet in gr. 9 op minstens vlak 3 geslaag word en Wiskunde moet geneem
word.

BENADERINGSWYSE

Leerders se vermoë om logies te redeneer, verbande in te sien en gevolgtrekkings te maak, word ontwikkel. Die fisiese wetenskappe beïnvloed wetenskaplike en tegnologiese ontwikkeling wat die basis is vir ‘n land se ekonomiese groei en sosiale welvaart. Hierdie vakgebied stel die leerder in staat
om basiese kennis te verwerf wat betref tegnologiese ontwikkeling op die terreine van behuising, die kos wat ons eet, die klere wat ons dra, materiale wat ons gebruik, mediese diagnoses en behandelings, rekenaars en ander inligtingstegnologie. Die nuwe kurrikulum van die fisiese wetenskappe stel hom ten doel om die verwerwing van wetenskaplike kennis en wetenskaplike geletterdheid meer toeganklik te maak vir alle Suid-Afrikaners.

SYLLABUS

  • Mechanics
  • Waves, sound and light
  • Electricity and magnetism
  • Matter and materials
  • Chemical change
  • Chemical systems

CAREER POSSIBILITIES

Physical Sciences is required for the following courses:
Engineering, natural sciences, medical science, dentistry, veterinary science, agricultural studies,
occupational therapy, physiotherapy, optometry, pilot, etc.

 

LEWENSWETENSKAPPE / LIFE SCIENCES

A systematic study of life in the changing natural and human-made environment. The study involves critical inquiry, reflection and the understanding of concepts, processes and their application in society. Learners will develop skills that will help with problem solving, critical thinking which will be applied to interpret Life Sciences and explain certain phenomena. Deur Lewenswetenskappe te bestudeer kan die leerders natuurwetenskappe baie beter verstaan,
die invloed van etiek verstaan en die onderlinge verwantskappe tussen wetenskap, tegnologie, inheemse kennis, die omgewing en die gemeenskap verstaan.

LEARNING OUTCOMES

1. Scientific inquiry and problem-solving skills
2. Application of knowledge of Life Sciences
3. Life, sciences, technology, environment and community. The learner should demonstrate an understanding of the role of ethics and the interrelationship between science, technology, knowledge, environment and society.

BEROEPSMOONTLIKHEDE

Mediese studies, Navorser, Biochemikus, Natuurbewaarder, Omgewingskundige, Ekoloog, Parasitoloog, Genetikus, Voedseltegnoloog.