Sciences / Wetenskap

Fisiese-, Lewens- en Tegniese Wetenskappe

Physical, Life and Technical Sciences

Departementshoof / Head of Department: Me AC Oosthuizen

Fisiese Wetenskappe

‘n Vak wat uiters belangrik is vir ‘n loopbaan in Ingenieurswese en vir die keuring van mediese studente. Die doel van hierdie vak is hoofsaaklik probleemoplossing en sluit die veld van Chemie en Fisika in. In 2016 is daar 3 onderskeidings in Graad 12 behaal.

Lewenswetenskappe

Hierdie vak bied die agtergrond, van loopbane wat gevolg wil word in die mediese Wetenskappe asook Plantkunde en Dierkunde. Die vak bestudeer aspekte vanaf sellulêre vlak en sluit ‘n wye verskeidenheid van prosesse en sisteme in. In 2016 is daar 5 onderskeidings in Graad 12 behaal.

Tegniese Wetenskappe

Hierdie vak word aanbeveel vir leerders wat ook ‘n Tegniese vak neem saam met Tegniese Wiskunde en IGO. Graad 10 en 11 Tegniese Wetenskappe word tans aangebied en in 2018 sal dit ook in Graad 12 aangebied word. Hierdie vak se Chemie-komponent is kleiner maar daar word meer op Fisika gefokus. Die standaard van die vak is steeds hoog en vereis steeds harde werk.

Physical Sciences

This subject is of critical importance for a career in engineering or the medical fields. The main objective of the subject is critical thinking and solving problems mainly in the fields of chemistry and Physics. In 2016 three student attained distinctions.

Life Sciences

This subject prepares learners for careers in the medical as well as plant and animal spheres. In 2016 5 learners attained distinctions.

Technical Sciences

This subject is recommended for learners who want to follow a more technical career.

Hoekom Marais Viljoen?

Leaders in Comprehensive Education

Hoërskool Marais Viljoen rus op drie pilare:
Akademie, Sport en Kultuur.

Al drie aktiwiteite is vir ons ewe belangrik en word ook so hanteer.

Daarom voel ons dat elke leerder, onafhanklik van sy/haar talente, by ons gelukkig sal wees. Ondersteuning van ons sport- en kultuurspanne, is vir ons net so belangrik soos prestasie.

Cornerstones

Academics

Sport

Culture

MV+ Community

School History