Select Page

Social Sciences / Sosiale wetenskap

Sosiale Wetenskappe

Social Sciences

Departementshoof / Head of Department: Mnr. F. Erasmus
 • Sosiale Wetenskap is ‘n verpligte leerarea vir alle leerders in graad 8 en graad 9.

  What Is Social Science?

  The subject consists of History and Geography. Both of which should be taught and assessed during every term of the school year. Although the two disciplines are kept separate, this curriculum is designed to complement the knowledge (content, skills and concepts) outlined in each.

  Assessment marks for each subject should be shown separately on school reports – a mark for History and another for Geography. They should then be added together and divided by two to give an average mark for Social Science.

  This Social Sciences curriculum aims to provide opportunities for learners to look at their own worlds with fresh, critical eyes, and perhaps more importantly, it aims to introduce learners to a world beyond their everyday realities. Schools should be special places that provide learners with knowledge to which they would otherwise not have access.

  Learners are trained to speculate, debate, make connections, select, prioritize and persist, in tackling real issues and important questions.

  The importance of depth of knowledge is recognized. Real knowledge demands that learners develop expertise and confidence as a result of in-depth learning. Each topic has an allocated timeframe which sets the pace. Time indicates the depth required.

  It is essential in the teaching of both History and Geography that learners are encouraged to ask questions:
  Who? Where? What? Why? When? How? Should? Could? Is/Are? And, by the time they reach the Senior Phase: If? The questions learners ask, give teachers a good indication of prior-knowledge, perceptions, interests, insights and concerns.

  Language is an important element of both History and Geography. Different forms of text (oral, written and visual) are central to both disciplines. Learning takes place through interaction with these texts. (It is important to remember that every teacher is a language teacher). Writing is a skill that is developed through these two subjects. Learners should write regularly, with a clear progression in length and complexity through the grades. The CAPS language documents specify levels of requirement for writing and should be consulted throughout. Evidence of learner’s work, including assessments, should be kept in the learner’s notebook.

  Approach

  The Social Sciences Learning Area studies relationships between people and the environment. These relationships vary over time and space. They are also influenced by social, political, economic and environmental contexts, and by people’s values, attitudes and beliefs.

  Sillabusinhoud

  Geskiedenis en Geografie word as afsonderlike maar verwante dissiplines in Sosiale Wetenskappe aangebied. ‘n Situasie van Geskiedenis stel die leerders in staat om progressief die volgende te ontwikkel:

  • ‘n algemene kennis en begrip van al die mense wat in Suid-Afrika woonagtig is;
  • ‘n begrip van ons diverse verlede en hoe dit ons huidige werklikheid beïnvloed;
  • ‘n begrip van die interpretasie van erfenis en die rol daarvan in die vorming van identiteit;
  • waardering vir die spesiale bydrae van die mondelinge tradisie en argeologie asook die omgewing se uitwerking op geskiedkundige ontwikkeling;
  • ‘n begrip van organisasies en hoe om in wisselwerking daarmee te tree en daaraan deel te neem;

Hoekom Marais Viljoen?

Leaders in Comprehensive Education

Hoërskool Marais Viljoen rus op drie pilare:
Akademie, Sport en Kultuur.

Al drie aktiwiteite is vir ons ewe belangrik en word ook so hanteer.

Daarom voel ons dat elke leerder, onafhanklik van sy/haar talente, by ons gelukkig sal wees. Ondersteuning van ons sport- en kultuurspanne, is vir ons net so belangrik soos prestasie.

Cornerstones

Academics

Sport

Culture

MV+ Community

School History