Select Page

Technology / Tegnologie

Tegnologie

Technology

Departementshoof / Head of Department: …

Tegnologie is die vak van die toekoms. Vanaf gr 8 – 12 word leerders blootgestel aan die nuutste tegnologiese denkwyses en metodes. In elke onderskeie tegnologie vak word spesifieke probleme deur die tegnologiese ontwerp proses opgelos.

Leerders met veral sterk belangstelling in elektries, meganies, siviel, wiskunde, IGO en wetenskap, word aangemoedig om die vak te neem in gr 10.

Elektriese Tegnologie

Electrical Technology

Sillabus verander 2016 na Elektries.

Entrance Requirements

Learners must take either maths and science or techmaths and tech science combined with EGD.

Sillabusinhoud

Die sillabus stel die leerder bloot aan elektriese tegnologie ter voorbereiding van die insameling, evaluering en verwerking van kritiese inligting in die elektriese tegnologieveld, industriële elektronika en elektries, die ontwerp en bou van projekte en nog vele meer.

Activities

Practical work includes: wiring of distribution boards, three-phase motors, building models. Practical design of models and participation in the National Expo for Young Scientists. Learners are also exposed to the private sector by visiting certain organizations.

Beroepsmoontlikhede

Elektroniese ingenieur, rekenaarprogrammeerder, tegnikus, ensovoorts.


Subject Achievements / Vakprestasies

2015

 • 100% Slaagsyfer
 • Beste tegniese skool in die distrik

2013

 • 100% Slaagsyfer

2014

 • 100% Slaagsyfer
 • Beste tegniese skool in Distrik

2012

 • 100% Slaagsyfer

Siviele Tegnologie

Civil Technology

Die vak BOUKONSTRUKSIE verander in 2006 vir gr. 10 na SIVIELE TEGNOLOGIE en dan in 2016 na KONSTRUKSIE. Die vak is baie meer verrykend en bied meer geleenthede in velde soos boukonstruksie, siviel, houtwerk, houtbewerking en loodgieterswerk vir die leerders na afloop van die kursus.

Toelatingsvereistes

Leerders moet wiskunde en wetenskap of tegniese wiskunde en tegniese wetenskape neem saam met IGO.

Benaderingswyse

Liefde vir boukunde en kabinetwerk word by leerders gekweek en die gebruik van hout word aan die leerders bekend gestel. Handvaardigheid en kennis word ontwikkel sodat die leerder homself kan onderhou. Daar word gefokus op die beginsels van die boubedryf en tegnologiese prosesse.

Syllabus

Skills to enhance the quality of life, entrepreneurship, problem solving in the built environment, metal work, science of building, plastering, etc.

Vakaktiwiteite

Baie tyd word aan die ontwerp en bou van modelle bestee. Praktiese take soos by sillabusinhoud genoem, word ook verrig.

Career Possibilities

Entrepreneur, building industry, carpenter, cabinet maker, manufacturing and installing, for example, kitchen cabinets etc.


Subject Achievements / Vakprestasies

2015

 • Beste tegniese skool in die distrik

2012

 • Onderskeidings: 2
 • Beste leerling in distrik: Justin Ellis

2014

 • 100% Slaagsyfer
 • Beste tegniese skool in Distrik

2011

 • 100% Slaagsyfer

2013

 • Onderskeidings: 2
 • Byron Corrigan beste vakprestasie in D16
 • 100% Slaagsyfer

2010

 • Beste vakprestasie in D16

Meganiese Tegnologie

Mechanical Technology

Suid-Afrika en baie ander lande in die wêreld beleef tans groot vaardigheidstekorte en het ‘n dringende behoefte aan vaardige ingenieurs, tegnoloë, tegnici en ambagslui. ‘n Inleiding tot Meganies Tegnologie poog om leerders aan die nodige kennis, vaardighede, houdings en waardes bloot te stel wat hulle vir verdere studie in meganiese Ingenieurswese en verwante sektore sal toerus. Die vak verander in 2016 na MEGANIES: PAS EN DRAAI / “FITTING AND TURNING”.

Entrance Requirements

Learners must take either Maths and science or techmaths and tech sciences combined with EGD.

Benaderingswyse

Die vak Meganiese Tegnologie fokus op tegnologiese prosesse, van konseptuele ontwerp tot die Praktiese probleemoplossingsproses, ten einde produkte te lewer of te verbeter wat ons lewenskwaliteit verryk.

Syllabus

Fitting and turning. Welding and metal work. Mechanical engineering studies.


Subject Achievements / Vakprestasies

2015

 • 100% Slaagsyfer
 • Beste tegniese skoolin die distrik.
 • Beste skool in die distrik. Mnr. N Pieterse

2011

 • Beste vakprestasie in D16
 • 100% Slaagsyfer

2014

 • 100% Slaagsyfer
 • Beste tegniese skool in Distrik

2010

 • Beste vakprestasie in D16

2013

 • Onderskeidings: 1
 • Beste vakprestasie in D16 (Dieter Rosslee)
 • 100% Slaagsyfer

2009

 • Beste vakprestasie in D16

2012

 • Beste vakprestasie in D16
 • Onderskeidings: 1
 • 100% Slaagyfer
 • Beste leerling in distrik: Pumi Malinga
 • Beste skool in disrik: Onderwyser – Mnr. N. Pieterse

2008

 • Beste vakprestasie in D16

Hoekom Marais Viljoen?

Leaders in Comprehensive Education

Hoërskool Marais Viljoen rus op drie pilare:
Akademie, Sport en Kultuur.

Al drie aktiwiteite is vir ons ewe belangrik en word ook so hanteer.

Daarom voel ons dat elke leerder, onafhanklik van sy/haar talente, by ons gelukkig sal wees. Ondersteuning van ons sport- en kultuurspanne, is vir ons net so belangrik soos prestasie.

Cornerstones

Academics

Sport

Culture

MV+ Community

School History