Select Page

Keep up to date with the latest news on the MV Facebook. https://www.facebook.com/hsmaraisviljoen/

 

Kry die jongste nuus op ons Facebookblad. https://www.facebook.com/hsmaraisviljoen/

 

Academics / Akademie

By Marais Viljoen is die akademie die kern tot die sukses van elke leerder se toekoms.
Academics is the key to each learner achieving success in his or her future.

Sport

Marais Viljoen het vanjaar die tweede keer aan die PUK Prestige sportreeks deelgeneem en ‘n algehele derde plek behaal.

This year was our second year in the PUK Prestige sport tournament and MV walked away with an overall third place!

Culture / Kultuur

Kultuur is ‘n deurlopende tema by Marais Viljoen.
If the learners are not working on a Revue, they are debating the latest social or political questions.

Community / Gemeenskap

Marais Viljoen funksioneer nie in isolasie nie, die skool is deel van die gemeenskap en as sulks is daar verskeie deurlopende projekte wat aangepak word.
The school undertakes various community projects to address problems in the society in which it functions.

Hoekom Marais Viljoen?

Leaders in Comprehensive Education

Hoërskool Marais Viljoen rus op drie pilare:
Akademie, Sport en Kultuur.

Al drie aktiwiteite is vir ons ewe belangrik en word ook so hanteer.

Daarom voel ons dat elke leerder, onafhanklik van sy/haar talente, by ons gelukkig sal wees. Ondersteuning van ons sport- en kultuurspanne, is vir ons net so belangrik soos prestasie.

Cornerstones

Academics

Sport

Culture

MV+ Community

School History

Belangrike kennisgewing:

Neem asseblief kennis dat die eerste betaling van R3 200 ten opsigte van 2022 se skoolfonds in November 2021 op u rekening gedebiteer sal word.

Hierdie bedrag is betaalbaar teen 7 Desember 2021.

Important notice:

Please take note that the first payment for 2022 school fees of R3 200 will be debited on your account in November 2021.

This amount is payable before 7 December 2021.