Select Page

Exam Timetable / Toetsrooster

Toetsrooster Vierde Kwartaal 2021

Term 4 Test Timetable 2021

Timetable/ Rooster

TOETSROOSTER 4DE KWARTAAL/ TEST TIMETABLE 4th TERM

NSC Eksamen Rooster 2021

NSC Exam Timetable 2021

Gr 12 NSC Exam Timetable | Eksamenrooster

Matric Support Booklet | Bystaande Boekie vir Matrieks

Hoekom Marais Viljoen?

Leaders in Comprehensive Education

Hoërskool Marais Viljoen rus op drie pilare:
Akademie, Sport en Kultuur.

Al drie aktiwiteite is vir ons ewe belangrik en word ook so hanteer.

Daarom voel ons dat elke leerder, onafhanklik van sy/haar talente, by ons gelukkig sal wees. Ondersteuning van ons sport- en kultuurspanne, is vir ons net so belangrik soos prestasie.

Cornerstones

Academics

Sport

Culture

MV+ Community

School History