Select Page

Exam Timetable / Toetsrooster

Junie Toetsrooster 2021

June Timetable 2021

Timetable/ Rooster

Hersiene Toetsrooster | Revised Timetable

Opgedateer 14 Junie 2021 | Updated on 14 June 2021

Record Eksamen Rooster 2020

Prelims Exam Timetable 2020

Gr 12 Prelims Exam Timetable | Record Eksamenrooster

NSC Eksamen Rooster 2020

NSC Exam Timetable 2020

Gr 12 NSC Exam Timetable | Eksamenrooster

Hoekom Marais Viljoen?

Leaders in Comprehensive Education

Hoërskool Marais Viljoen rus op drie pilare:
Akademie, Sport en Kultuur.

Al drie aktiwiteite is vir ons ewe belangrik en word ook so hanteer.

Daarom voel ons dat elke leerder, onafhanklik van sy/haar talente, by ons gelukkig sal wees. Ondersteuning van ons sport- en kultuurspanne, is vir ons net so belangrik soos prestasie.

Cornerstones

Academics

Sport

Culture

MV+ Community

School History