Geography / Geografie

Geografie

Geography

Departementshoof / Head of Department: F. Erasmus
Staff/ Personeel: H. Müller; E. Rudolph

APPROACH

This subject is internationally accredited. It ensures exemption to Tertiary Institutions (APS scores). Everyday experiences are linked to the subject. Keep looking at your surroundings every day as you study Geography

SILLABUSINHOUD

  • Kaartwerk is ‘n baie belangrike komponent van die vak.
  • Die atmosfeer en klimaat.
  • Geomorfologie.
  • Landelike en stedelike nedersettings.
  • Bevolkingsgeografie.
  • Waterbronne.
  • Hulpbronne en volhoubaarheid.
  • Klimaat en weerpatrone.
  • Ontwikkelingsgeografie.
  • Ekonomiese geografie van Suid-Afrika.

CAREER POSSIBILITIES
Urban Planner, Community Development, Cartographer (produce maps), GIS Specialist,Climatologist, Environmental Management. / Geoloë, Bouers en Ontwikkelaars, Weervoorspeller, Omgewingsregte, Stadsbeplanners, Grond-en-Landbouwetenskaplikes