Geography / Geografie

Geografie

Geography

Departementshoof / Head of Department: Paul Els
Hoekom Geografie? / The Value Of Geography

Internasionale Akkreditasie / Internationally accredited subject.

 • Ensures Exemption at Tertiary Institutions (APS-Scores)
 • Universiteitsvrystelling (TPT-Telling)
 • Beleef die vak om jou elke dag! / Everyday experiences are linked to the subject Geography
 • Keep looking at your surroundings everyday as you study Geography
Vak Raamwerk

Subject Framework

Graad 10

 • Kaartwerk
 • Die Atmosfeer
 • Geomorfologie
 • Bevolking
 • Waterbronne

Graad 11

 • Kaartwerk
 • Die Atmosfeer
 • Geomorfologie
 • Ontwikkelingsgeografie
 • Hulpbronne en Volhoubaarheid

Graad 12

 • Kaartwerk
 • Geomorfologie
 • Klimaat en Weerpatrone
 • Landelike en Stedelike nedersettings
 • Ekonomiese geografie van Suid-Afrika

Vakprestasies

2015

 • Onderskeidings: 3

2013

 • 100% Slaagsyfer

2014

 • Onderskeidings: 3

2012

 • Onderskeidings: 1

Hoekom Marais Viljoen?

Leaders in Comprehensive Education

Hoërskool Marais Viljoen rus op drie pilare:
Akademie, Sport en Kultuur.

Al drie aktiwiteite is vir ons ewe belangrik en word ook so hanteer.

Daarom voel ons dat elke leerder, onafhanklik van sy/haar talente, by ons gelukkig sal wees. Ondersteuning van ons sport- en kultuurspanne, is vir ons net so belangrik soos prestasie.

Cornerstones

Academics

Sport

Culture

MV+ Community

School History