Select Page

Geography / Geografie

Geografie

Geography

Departementshoof / Head of Department: F. Erasmus
Staff/ Personeel:
H. Müller; E. Rudolph

APPROACH

This subject is internationally accredited. It ensures exemption to Tertiary Institutions (APS scores). Everyday experiences are linked to the subject. Keep looking at your surroundings everyday as you study Geography

SILLABUSINHOUD

 • Kaartwerk is ‘n baie belangrike komponent van die vak.
 • Bou van die aarde en landvorme.
 • Die atmosfeer en klimaat.
 • Geomorfologie
 • Landelike en stedelike nedersettings.
 • Mense en plekke asook hulle behoeftes.
 • Water massas.
 • Hulpbronne en hule volhoubaarheid.
 • Klimaat en weerpatrone.
 • Ontwikkeling en volhoubaarheidstudies.
 • Dreinering en landvorme.
 • Ekonomiese geografie van Suid-Afrika.

CAREER POSSIBILITIES
Urban Planner, Community Development, Cartographer (produce maps), GIS Specialist,Climatologist, Environmental Management.

SOCIAL SCIENCES / SOSIALE WETENSKAPPE

Head of Department/ Departementshoof: F. Erasmus
Staff/ Personeel: S. Terblanche; A. Kapp; A. van der Merwe; J. Potgieter; I. Laubscher

APPROACH

This subject is only for grades 8 and 9. The Social Sciences Learning area studies relationships between people and the environment. These relationships vary over time and space. They are also influenced by social, political, economic- and environmental contexts and by peoples’ values, attitudes and beliefs.

SILLABUSINHOUD
Geskiedenis en Geografie word as afsonderlike maar verwante dissiplines in Sosiale Wetenskappe aangebied. ‘n Situasie van Geskiedenis stel die leerders in staat om progressief die volgende te ontwikkel:

 • ‘n algemene kennis en begrip van al die mense wat in Suid-Afrika woonagtig is.
 • ‘n begrip van ons diverse verlede en hoe dit ons huidige werklikheid beïnvloed.
 • ‘n begrip van interpretasie van erfenis en die rol daarvan in die vorming van identiteit.

Geography is the study of the human and physical environment. Geography is an integrated discipline that examines both physical and human processes over space and time.
Geography, therefore, includes the study of:
• Spatial patterns and trends: the location of people and places in the world.
• Similarity and difference: how environments and lifestyles compare and the reasons for similarities and differences.
• Movement: how and why people, goods, water, land and air move and change.

Hoekom Marais Viljoen?

Leaders in Comprehensive Education

Hoërskool Marais Viljoen rus op drie pilare:
Akademie, Sport en Kultuur.

Al drie aktiwiteite is vir ons ewe belangrik en word ook so hanteer.

Daarom voel ons dat elke leerder, onafhanklik van sy/haar talente, by ons gelukkig sal wees. Ondersteuning van ons sport- en kultuurspanne, is vir ons net so belangrik soos prestasie.

Cornerstones

Academics

Sport

Culture

MV+ Community

School History